คอร์ดเพลง Wind Of Change
SCORPIONSคอร์ดเพลง Wind Of Change
SCORPIONS
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง Wind Of Change

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง Wind Of Change - SCORPIONS

 I follow the Moskva Down to Gorky Park
 Listening to the wind of change
 An August summer night Soldiers passing by
 Listening to the wind of change

[ Music ]

The world is closing in Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

* Take me to the magic of the moment
   On a glory night
   Where the children of tomorrow dream away
   in the wind of change..

[ Music ]

 Walking down the street Distant memories
 Are buried in the past  forever
 I follow the Moskva Down to Gorky Park
 Listening to the wind of change

* Take me to the magic of the moment
   On a glory night
   Where the children of tomorrow dream away
   in the wind of change..

   The wind of change Blows straight
 Into the face of time
 Like a stormwind that will ring
 The freedom bell For peace of mind
 Let your balalaika sing
 What my guitar wants to say..

[ Music ]

* Take me to the magic of the moment
   On a glory night
   Where the children of tomorrow dream away
   in the wind of change..