คอร์ดเพลงเร็กเก้/สกา

กอดฉันไว้
จ๊อบ บรรจบ
easy
ยากัญชา
จ๊อบ บรรจบ (JOB 2 DO)
เวรไอ้หัวดอ
จ๊อบ บรรจบ
แสดงเพิ่มเติม