คอร์ดเพลง Take Me Home, Country Road
John Denverคอร์ดเพลง Take Me Home, Country Road
John Denver
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง Take Me Home, Country Road

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง Take Me Home, Country Road - John Denver

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowin' like a breeze

* Country roads, take me home
   To the place I belong..
   West Virginia, mountain mama
   Take me home, country roads..

All my memories gather 'round her
Miner's lady, stranger to blue waters
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

* Country roads, take me home
   To the place I belong..
   West Virginia, mountain mama
   Take me home, country roads..

I hear her voice in the mornin' hour, she calls me
The radio reminds me of my home far away
Drivin' down that road, I get a feelin'
That I should've been home yesterday, yesterday..

* Country roads, take me home
   To the place I belong..
   West Virginia, mountain mama
   Take me home, country roads..

* Country roads, take me home
   To the place I belong..
   West Virginia, mountain mama
   Take me home, country roads..
   Take me home, down the country roads..
   Take me home, down the country roads..