คอร์ดเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์    [Print]
การเข้าชม : 3799783 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / C / F / F / (3 Times)


กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย ซอกCซอนซ้ำๆ โค้งๆซ้ำๆ Fวนๆ


Amหลีกหนีไม่พ้นไม่หลงGทาง ทางเก่าซ้ำFๆ ไม่พ้นเดิมๆC  Em

   Amจากเช้าจนค่ำยันอีกGวัน ขวนขวายหาFกินทำงาน รับใช้ใCครหนอ


** Fหัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้าCนายเจ้าขา

     Fมีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเCดิม หัEmวใจไม่เAmคยว่า


*** คDmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ แDmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลC

Instru : / C / C / F / F / (4 Times)

ซ้ำ ( * , ** , *** )


กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย ซอกCซอนซ้ำๆ โค้งๆซ้ำๆ Fวนๆ

Dmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ แDmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลC

กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย ซอกCซอนซ้ำๆ โค้งๆซ้ำๆ Fวนๆ

Dmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ แDmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลCา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


* กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
   ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆซ้ำๆ วนๆ

** หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
     จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน ขวนขวายหากินทำงาน
     รับใช้ใครหนอ

*** หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
       มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า

**** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
         และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

ซ้ำ ( ** , *** , **** )

ซ้ำ ( * , **** , * , **** )