คอร์ดเพลง พรหมลิขิต - Big Ass (บิ๊กแอส) (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด B
1


คอร์ดเพลง พรหมลิขิต - Big Ass (บิ๊กแอส) (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 107002 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G D / F C / (2 Times)


เหม่อมองบนGฟ้าไDกล จ้องFมองด้วยความสงCสัย

ว่าใครกันGนะใDคร ที่Fพาให้เธอ เCดินหลงทางมาเจอกับฉัน


*Bm มีคนเป็นEmล้านคน ช่างไร้เหตุBmผลจริงๆที่Emเราเจอกัน

   จากเป็นFคนไม่เชื่ออะไร

   สุดท้ายก็ได้ แต่Dถามตัวเองซ้ำๆ


**G ตกลงคือพBmรหมลิขิตใช่ไAmหม ที่เCขียนให้เป็นอย่างDนั้น

    G ตกลงให้เBmรารักกันใช่ไAmหม อย่างCนั้นขอไDด้ไหม

    Am โปรดอย่าทำให้Bmเราพลัดพราก

     ให้เBรารักกัน เนิ่นนEmานถึงDจนวัCนตาย โอ้Dโอ.. ฉันขอได้ไหม

Instru : / G D / F C / (2 Times)


เมื่อก่อนลมGหายDใจ ก็Fคิดว่าเป็นของCฉัน

แต่พอได้GพบเDธอ เพิ่งFรู้จริงๆ Cลมหายใจคือเธอเท่านั้น


*Bm มีคนเป็นEmล้านคน ช่างไร้เหตุBmผลจริงๆที่Emเราเจอกัน

   จากเป็นFคนไม่เชื่ออะไร

   สุดท้ายก็ได้ แต่Dถามตัวเองอีกครั้ง..


**G ตกลงคือพBmรหมลิขิตใช่ไAmหม ที่เCขียนให้เป็นอย่างDนั้น

    G ตกลงให้เBmรารักกันใช่ไAmหม อย่างCนั้นขอไDด้ไหม

    Am โปรดอย่าทำให้Bmเราพลัดพราก

     ให้เBรารักกัน เนิ่นนEmานถึงDจนวัCนตาย โอ้Dโอ.. ฉันขอได้ไหม

Instru : / G Bm / Am C D / (2 Times)
             / C / D / คBmนมีอีกตั้งEmล้านคน ไม่มีเหตุBmผลที่เธอต้องเEmลือกฉัน..

 จากเป็นFคนไม่เชื่ออะไร

 สุดท้ายก็ได้ แต่Dถามตัวเองอีกครั้ง..


**G ตกลงคือพBmรหมลิขิตใช่ไAmหม ที่เCขียนให้เป็นอย่างDนั้น

    G ตกลงให้เBmรารักกันใช่ไAmหม อย่างCนั้นขอไDด้ไหม

    Am โปรดอย่าทำให้Bmเราพลัดพราก

     ให้เBรารักกัน เนิ่นนEmานถึงDจนวัCนตาย โอ้Dโอ..

     ฉันขอได้ไCหม โอ้Dโอ.. ฉันขอได้ไGหม..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง พรหมลิขิต - Big Ass (บิ๊กแอส)

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass

เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย
ว่าใครกันนะใคร ที่พาให้เธอ
เดินหลงทางมาเจอกับฉัน

* มีคนเป็นล้านคน
   ช่างไร้เหตุผลจริงๆที่เราเจอกัน
   จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร
   สุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองซ้ำๆ

** ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม
     ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
     ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้ไหม
     โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก
     ให้เรารักกัน เนิ่นนานถึงจนวันตาย
     โอ้โอ.. ฉันขอได้ไหม

เมื่อก่อนลมหายใจ ก็คิดว่าเป็นของฉัน
แต่พอได้พบเธอ เพิ่งรู้จริงๆ
ลมหายใจคือเธอเท่านั้น

* มีคนเป็นล้านคน
   ช่างไร้เหตุผลจริงๆที่เราเจอกัน
   จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร
   สุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองอีกครั้ง..

** ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม
     ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
     ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้ไหม
     โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก
     ให้เรารักกัน เนิ่นนานถึงจนวันตาย
     โอ้โอ.. ฉันขอได้ไหม

คนมีอีกตั้งล้านคน ไม่มีเหตุผลที่เธอต้องเลือกฉัน..
จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร
สุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองอีกครั้ง..

** ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม
     ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
     ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้ไหม
     โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก
     ให้เรารักกัน เนิ่นนานถึงจนวันตาย โอ้โอ..
     ฉันขอได้ไหม โอ้โอ.. ฉันขอได้ไหม..