คอร์ดเพลง รักแรกพบ - Tattoo Colour

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Emaj7
1

คอร์ด C#m7
1

คอร์ด F#m7
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด B
1

คอร์ด Bsus4
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด D9
1

คอร์ด G#m7
1

คอร์ด C#9
1

คอร์ด B9
1

คอร์ด G#
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด Amaj7
1

คอร์ด E
1

คอร์ด C#7
1

คอร์ด B7sus4
1

คอร์ด Fmaj7
1


คอร์ดเพลง รักแรกพบ - Tattoo Colour    [Print]
การเข้าชม : 26185 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Emaj7 / C#m7 / F#m7 / Am B /
           / Emaj7 / C#m7 / F#m7 / Bsus4 /มีจริงEmaj7หรือ รักแรกพAm7บเพียงสบD9ตาแค่หนึ่งEmaj7ครั้ง

แค่แรกเAm7ห็นเดินผ่านD9มาไม่พูดG#m7จา

ไม่ทักไม่ทC#9าย ไม่รู้ว่าใF#m7คร เหตุใดจึงรักB9กัน

ไม่มีEmaj7ทาง เรื่องเพ้อAm7ฝันความผูกD9พันอย่างง่ายEmaj7ดาย

รักแรกพAm7บมีอยู่จD9ริงในนิG#m7ยาย

หนังสือนิทC#9าน เพลงรักแสนหF#m7วาน กับความB9ฝัน


*C#m7 แต่วันนึง ฉันผ่านมาF#m7พบเธอตรงG#นั้น

  C#m7 ดวงใจ เป็นเดือดเป็นร้Bm7อนช่างทรมE7าน

  Amaj7 ราวกับโดน มนต์แG#m7ม่มดสะกดพC#9ลัน

   นาทีF#m7นั้น   ฉันB9รักเธอทันEใด


** BรักแรกEmaj7พบ แท้จริงเป็นอย่าC#m7งไร

     เพราะเธอใช่หรือF#m7ไม่ เปิดใจใBครที่ฉันเป็น

     จากวัEmaj7นนั้น หัวใจรู้สึกC#m7เอง ชัดเจนว่าทุF#m7กสิ่ง

     เกิดขึ้นG#m7จริงใช่ฝันC#7ไป     F#m7  ได้พบจึงเข้B7sus4าใจ มีอยู่จริง

Instru : / Emaj7 / C#m7 / F#m7 / Am B /


มีเหตุEmaj7ผล กว่าจะAm7รักใครสักD9คนไม่ง่ายEmaj7ดาย

เรื่องลึกAm7ซึ้งความอ่อนบD9างของหัG#m7วใจ

ว่าเขาเป็นใC#7คร มาถึงเมื่F#m7อไร  ไม่มีB7sus4ทางจะเข้าใจมันได้เลย

Instru : / Emaj7 / C#m7 / F#m7 / Fmaj7 /
             / Emaj7 / C#7 / F#m7 G#m7 / Amaj7 /*C#m7 แต่วันนึง ฉันผ่านมาF#m7พบเธอตรงG#นั้น

  C#m7 ดวงใจ เป็นเดือดเป็นร้Bm7อนช่างทรมE7าน

  Amaj7 ราวกับโดน มนต์แG#m7ม่มดสะกดพC#9ลัน

   นาทีF#m7นั้น   ฉันB9รักเธอทันEใด


** BรักแรกEmaj7พบ แท้จริงเป็นอย่าC#m7งไร

     เพราะเธอใช่หรือF#m7ไม่ เปิดใจใBครที่ฉันเป็น

     จากวัEmaj7นนั้น หัวใจรู้สึกC#m7เอง ชัดเจนว่าทุF#m7กสิ่ง

     เกิดขึ้นG#m7จริงใช่ฝันC#7ไป     F#m7  ได้พบจึงเข้B7sus4าใจ มีอยู่จริง

Outro : / Emaj7 / C#m7 / F#m7 / B /
            / Emaj7 / C#m7 / F#m7 G#m7 / Amaj7 /


(สุดท้ายก็เข้าใจ มีอยู่จริง)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง รักแรกพบ - Tattoo Colour

มีจริงหรือ รักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้ง
แค่แรกเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจา
ไม่ทักไม่ทาย ไม่รู้ว่าใคร เหตุใดจึงรักกัน
ไม่มีทาง เรื่องเพ้อฝันความผูกพันอย่างง่ายดาย
รักแรกพบมีอยู่จริงในนิยาย
หนังสือนิทาน เพลงรักแสนหวาน กับความฝัน

* แต่วันนึง ฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้น
   ดวงใจ เป็นเดือดเป็นร้อนช่างทรมาน
   ราวกับโดน มนต์แม่มดสะกดพลัน
   นาทีนั้น ฉันรักเธอทันใด

** รักแรกพบ แท้จริงเป็นอย่างไร
     เพราะเธอใช่หรือไม่ เปิดใจใครที่ฉันเป็น
     จากวันนั้น หัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่ง
     เกิดขึ้นจริงใช่ฝันไป ได้พบจึงเข้าใจ มีอยู่จริง

มีเหตุผล กว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายดาย
เรื่องลึกซึ้งความอ่อนบางของหัวใจ
ว่าเขาเป็นใคร มาถึงเมื่อไร
ไม่มีทางจะเข้าใจมันได้เลย

* แต่วันนึง ฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้น
   ดวงใจ เป็นเดือดเป็นร้อนช่างทรมาน
   ราวกับโดน มนต์แม่มดสะกดพลัน
   นาทีนั้น ฉันรักเธอทันใด

** รักแรกพบ แท้จริงเป็นอย่างไร
     เพราะเธอใช่หรือไม่ เปิดใจใครที่ฉันเป็น
     จากวันนั้น หัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่ง
     เกิดขึ้นจริงใช่ฝันไป ได้พบจึงเข้าใจ มีอยู่จริง

(สุดท้ายก็เข้าใจ มีอยู่จริง)