คอร์ดเพลง คำสุดท้าย - แจ็ค ลูกอีสาน ft.สแน็ก อัจฉรีย์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด D
1


คอร์ดเพลง คำสุดท้าย - แจ็ค ลูกอีสาน ft.สแน็ก อัจฉรีย์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 19093 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / C / G / D /
           / Em / C / G / D / Em /  Emคนบ่ฮักกันแล้วกะCคงต้องไป G แม่นผู้ใด็กะคงต้องเDฮ็ดจั่งซี่

  Emเหมิดใจแล้วใจกะCคงต้องหนี อ้Gาย..พอเข้าDใจ..


  Emสิบ่โทษหยัง เCจ้าดอกคำแพงG ฮักหมั่นแก่นแต่มันกะDกินบ่ได้

  Emที่ผ่านมา อ้ายกะCฮู้อยู่แก่ใจ อ้Gาย..บ่มีหDยัง..


* คงเฮดได้แค่Emนั่งกอดกอดเข่า ตอกเหล้าCขาวลงหน่ำๆ

   ทุกข์ยากGก้ำ แห่งเจ็บซ้ำ น้อทางDอ้าย

   เบิ่งแงงเจ้าของEmดีๆ เด้อหล่า นี่คือCคำสุดท้าย

   ฟังไGว้.. เด้อคำแDพง..


** สิฮักแต่เจ้าเEmสมอ ถึงว่าเจ้าอยู่Cไส

     จนฮอดมื้อสุดGท้าย ถ้าอ้ายต้องตายอีDหลี

     คิดฮอดเจ้าอยู่เEmด้อ คิดฮอดอยู่ตรงCนี้

     ทั้งที่ใจฮู้Gดีว่าเจ้านั้นคงบ่กลับDมา มันเป็นไปบ่ได้..

Instru : / Em / C / G / D / D /


  Emคำว่าฮักคำสุดCท้าย น้องเข้าใจว่ามันเGจ็บ น้องบ่ได้ตั้งใจเDฮ็ด

 อยากให้อ้ายเจ็บป่านEmนี้ ได้แค่แนมเบิ่งหน้าเCจ้า

 ซู้ผู้เก่ามีน้ำGตา เซ็ดที่มันใหลออกDสา

 ต่อจากนี้อย่าได้พ้Em  Cอ.. พี่ชายเอ๋ยG  D..

Instru : / Em / G / D / Em /
             / Em / C / G / D / D / D /* คงเฮดได้แค่Emนั่งกอดกอดเข่า ตอกเหล้าCขาวลงหน่ำๆ

   ทุกข์ยากGก้ำ แห่งเจ็บซ้ำ น้อทางDอ้าย

   เบิ่งแงงเจ้าของEmดีๆ เด้อหล่า นี่คือCคำสุดท้าย

   ฟังไGว้.. เด้อคำแDพง..


** สิฮักแต่เจ้าเEmสมอ ถึงว่าเจ้าอยู่Cไส

     จนฮอดมื้อสุดGท้าย ถ้าอ้ายต้องตายอีDหลี

     คิดฮอดเจ้าอยู่เEmด้อ คิดฮอดอยู่ตรงCนี้

     ทั้งที่ใจฮู้Gดีว่าเจ้านั้นคงบ่กลับDมา มันเป็นไปบ่ได้..

Outro : / Em / C / G / D / (3 Times)


ยังฮักเจ้าเEmด้อหล่า..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง คำสุดท้าย - แจ็ค ลูกอีสาน ft.สแน็ก อัจฉรีย์

คำร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน

คนบ่ฮักกันแล้วกะคงต้องไป
แม่นผู้ใด็กะคงต้องเฮ็ดจั่งซี่
เหมิดใจแล้วใจกะคงต้องหนี อ้าย..พอเข้าใจ..

สิบ่โทษหยัง เจ้าดอกคำแพง
ฮักหมั่นแก่นแต่มันกะกินบ่ได้
ที่ผ่านมา อ้ายกะฮู้อยู่แก่ใจ อ้าย..บ่มีหยัง..

* คงเฮดได้แค่นั่งกอดกอดเข่า
   ตอกเหล้าขาวลงหน่ำๆ
   ทุกข์ยากก้ำ แห่งเจ็บซ้ำ น้อทางอ้าย
   เบิ่งแงงเจ้าของดีๆ เด้อหล่า นี่คือคำสุดท้าย
   ฟังไว้.. เด้อคำแพง..

** สิฮักแต่เจ้าเสมอ ถึงว่าเจ้าอยู่ไส
     จนฮอดมื้อสุดท้าย ถ้าอ้ายต้องตายอีหลี
     คิดฮอดเจ้าอยู่เด้อ คิดฮอดอยู่ตรงนี้
     ทั้งที่ใจฮู้ดีว่าเจ้านั้นคงบ่กลับมา
     มันเป็นไปบ่ได้..

คำว่าฮักคำสุดท้าย น้องเข้าใจว่ามันเจ็บ
น้องบ่ได้ตั้งใจเฮ็ด อยากให้อ้ายเจ็บป่านนี้
ได้แค่แนมเบิ่งหน้าเจ้า ซู้ผู้เก่ามีน้ำตา
เซ็ดที่มันใหลออกสา
ต่อจากนี้อย่าได้พ้อ.. พี่ชายเอ๋ย..

* คงเฮดได้แค่นั่งกอดกอดเข่า
   ตอกเหล้าขาวลงหน่ำๆ
   ทุกข์ยากก้ำ แห่งเจ็บซ้ำ น้อทางอ้าย
   เบิ่งแงงเจ้าของดีๆ เด้อหล่า นี่คือคำสุดท้าย
   ฟังไว้.. เด้อคำแพง..

** สิฮักแต่เจ้าเสมอ ถึงว่าเจ้าอยู่ไส
     จนฮอดมื้อสุดท้าย ถ้าอ้ายต้องตายอีหลี
     คิดฮอดเจ้าอยู่เด้อ คิดฮอดอยู่ตรงนี้
     ทั้งที่ใจฮู้ดีว่าเจ้านั้นคงบ่กลับมา
     มันเป็นไปบ่ได้..

ยังฮักเจ้าเด้อหล่า..