คอร์ดเพลง บุษบา
Moderndog (โมเดิร์นด็อก)คอร์ดเพลง บุษบา
Moderndog (โมเดิร์นด็อก)
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง บุษบา

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง บุษบา - Moderndog (โมเดิร์นด็อก)

บุษบา เกิดมากับความสดใส
โลกของเธอนั้นมีดอกไม้ ในหัวใจ
วันทั้งวันชื่นชมชอบร้อยมาลัย
โลกสดใสไปด้วยมาลัยของเธอ

ดอก ไม้ นานาพรรณ.. สี สัน มากมายกันไป
กลิ่น หอม รัญจวนใจ.. ประดับไว้ ให้โลกนี้สวยงาม..

[ Music ]

* บรรจง ร้อยเป็นมาลัย.. สนุกสุขใจ หนักหนา..
   เป็นประจำ ทุกวัน เวลา.. ไม่เคยเหนื่อยล้า.. กับมาลัย..

[ Music ]

แล้วเธอตื่นมากับความผิดหวัง ในวันนี้
โลกที่เคยดีไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้
เห็นเห็นกันอยู่ จู่จู่ก็หายไป..

[ Music ]

ดอกไม้มันหายไป จากโลกอันกว้างใหญ่..

* บรรจง ร้อยเป็นมาลัย.. สนุกสุขใจ หนักหนา..
   เป็นประจำ ทุกวัน เวลา.. ไม่เคยเหนื่อยล้า.. กับมาลัย..

[ Music ]

แล้วบุษบาก็พบว่าความจริงนั้น
โลกที่มันไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
เพราะเธอเด็ดไปมากมายเท่าไรก็ไม่รู้
เด็ดไปไม่เคยดู จะเหลืออยู่ได้อย่างไร..

[ Music ]

* บรรจง ร้อยเป็นมาลัย.. สนุกสุขใจ หนักหนา..
   เป็นประจำ ทุกวัน เวลา.. ไม่เคยเหนื่อยล้า.. กับมาลัย..