คอร์ดเพลง ตาสว่าง
ศิลปิน : Moderndog (โมเดิร์นด็อก)
การเข้าชม 7,398 ครั้ง


ตารางคอร์ดกีตาร์
คอร์ดเพลง ตาสว่าง Moderndog (โมเดิร์นด็อก)


Am
XOO1123
Fmaj7
XXO1123
Cmaj7
XOOO112
Esus4
OOO1234
E
OOO1123
Am7
XOOO112
C
XOO1123
Bbmaj7
X111234
G
OOO1123
F
1111234
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

เนื้อเพลง ตาสว่าง - Moderndog (โมเดิร์นด็อก)


ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่ หนทางยังคงยาวไกล
แล้วเธอนั้นก็เดินจากไป..
เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง กับวันเวลาที่แสนเลือนลาง
กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างเคย..

* สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า.. ในใจ..
   ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น.. ใช่ไหม..

** ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป
    สายตาพลันสว่างขึ้นมา..
    ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา
    ย้ำเตือนให้ฉันจำเอาไว้ ทุกเวลา..

[ Music ]

ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวน
ที่ผ่านมา ให้เข้าใจ..

* สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า.. ต่อไป..
   ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น.. ใช่ไหม..

** ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป
    สายตาพลันสว่างขึ้นมา..
    ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา
    ย้ำเตือนให้ฉันจำเอาไว้ ทุกเวลา..
    ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้..แล้ว..

[ Music ]

* สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า.. ในใจ..
   ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น.. ใช่ไหม..

** ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป
    สายตาพลันสว่างขึ้นมา..
    ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา
    ย้ำเตือนให้ฉันจำเอาไว้ ทุกเวลา..