คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Csus2
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด Am(maj7)
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด Am6
1


คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 69447 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / F G / Csus2 /


หน้าอย่างAmฉัน ฉันGรู้ตัวเองดีไม่มีAmวัน อย่าGฝันให้มันเกินไม่มีทAmาง

แต่Gหัวใจมันยัง ไม่Fยอม


* ก็มันAmรัก ถึงแGม้จะมีเพียงแค่หัวAmใจ

   ถึงแGม้จะมีใครเขาทุ่มAmเทให้เธอมากกGว่า คำว่ารักจากคนFนี้

   คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเGธอ..


** ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไม่Gดี ไม่สมศักดิ์ศCรีของEmชีวิตเAmธอ

     ก็ออกไปDmค้นไปหาให้มันเGจอ ที่เธอฝัC   C7น..

     แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นจGริง ว่าสิ่งที่เCธอต้องกEmารคือหัวAmใจ

     ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใGคร คนอย่างCฉัน..

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / Am / Ammaj7 / Am7 / Am6 /
             / Dm / G / F / G /** ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไม่Gดี ไม่สมศักดิ์ศCรีของEmชีวิตเAmธอ

     ก็ออกไปDmค้นไปหาให้มันเGจอ ที่เธอฝัC   C7น..

     แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นจGริง ว่าสิ่งที่เCธอต้องกEmารคือหัวAmใจ

     ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใGคร คนอย่างCฉัน..

     กลับมาDmรักคนที่รักเดียวใจเGดียว อย่างCฉัน..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม
เรียบเรียง : K2O

หน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวัน
อย่าฝันให้มันเกินไม่มีทาง แต่หัวใจมันยัง ไม่ยอม

* ก็มันรัก ถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจ
   ถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่า
   คำว่ารักจากคนนี้
   คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอ..

** ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
     ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
     ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน..
     แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
     ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
     ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร คนอย่างฉัน..

ซ้ำ ( * , ** )

[ Music ]

** ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
     ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
     ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน..
     แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
     ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
     ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร คนอย่างฉัน..
     กลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียว อย่างฉัน..