คอร์ดเพลง ง้อ(ววว) - KT Long Flowing (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง ง้อ(ววว) - KT Long Flowing (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 199288 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / Bm / C / Bm /
           / Am / Bm / C / D /บางทีไม่เคยเCข้าใจ เป็นอะไรอยู่ดีๆเBmงียบไป

คล้ายว่าเธอจะCงอล ต้องการอะไรน่าจะบBmอกฉัน

คิดไปเองตAmลอด เลย งั้นช่วยจำไว้หBmน่อยละกัน คนCดี ฟังฉัDนที


  เธอคือทุกอCย่างของฉัน ในตBmอนนี้

  ลมหายใจที่Cมีฉันก็ให้เธอไปหBmมดแล้ว

  ถ้าเธอยังไม่เAmลิกงอล ดูแล้วเธอก็คBmงไม่แคล้ว

  ต้องโดนCซักที จะได้หDายงอล


ทำตัวแบบCนี้ มันน่าโดนจัง ไBmหนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตัง

นิดหCน่อยให้เธอไว้คลายเหงา ไม่อBmยากให้เธอต้องอายเขา

 Amโทษทีที่ไม่ค่อยหBmวานเหมือนคู่ใคร

แต่เCธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องDการเป็นคู่ใจ

โอ้วCโอ โอ้วโอ จริงๆแล้วBmฉันเอง ที่Cทำให้เธอต้องกลายเป็นแBmบบนี้

รักกัAmนภาษาอะไร แค่เวBmลายังไม่มี ขอโCทษ ที่ทำให้เธอ ต้องเDหงาใจ


* เธอคือทุกอCย่างของฉัน ในตBmอนนี้

   ลมหายใจที่Cมีฉันก็ให้เธอไปหBmมดแล้ว

   ถ้าเธอยังไม่เAmลิกงอล ดูแล้วเธอก็คBmงไม่แคล้ว

   ต้องโดนCซักที จะได้หDายงอล


C  จะไม่มาBmง้อเธอเลย ถ้าเAmธอ ไม่สำDคัญกับGหัวใจ

Cสิ่งที่เธอคิด ใช่จBmริงเสมอไป งั้Amนช่วยฟังอะไรหน่อยแDล้วกัน

ซ้ำ ( * )

Outro : / C / Bm / C / Bm /
            / Am / Bm / C / D /


(จะได้หายงอล) (ให้เธอไปหมดแล้ว)
(ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอก็คงไม่แคล้ว)
(ต้องจัดซักที จะได้หายงอล)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ง้อ(ววว) - KT Long Flowing

เนื้อร้อง/ทำนอง : KT Long Flowing
Mixed & Mastered : KT Long Flowing
Original Beat : (Your Scent)
Beat prod : kpopinsts01

บางทีไม่เคยเข้าใจ เป็นอะไรอยู่ดีๆเงียบไป
คล้ายว่าเธอจะงอล ต้องการอะไรน่าจะบอกฉัน
คิดไปเองตลอด เลย
งั้นช่วยจำไว้หน่อยละกัน คนดี ฟังฉันที

  เธอคือทุกอย่างของฉัน ในตอนนี้
  ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้ว
  ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอก็คงไม่แคล้ว
  ต้องโดนซักที จะได้หายงอล

ทำตัวแบบนี้ มันน่าโดนจัง
ไหนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตัง
นิดหน่อยให้เธอไว้คลายเหงา
ไม่อยากให้เธอต้องอายเขา

โทษทีที่ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่ใคร
แต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจ
โอ้วโอ โอ้วโอ จริงๆแล้วฉันเอง
ที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้
รักกันภาษาอะไร แค่เวลายังไม่มี
ขอโทษ ที่ทำให้เธอ ต้องเหงาใจ

* เธอคือทุกอย่างของฉัน ในตอนนี้
   ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้ว
   ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอก็คงไม่แคล้ว
   ต้องโดนซักที จะได้หายงอล

จะไม่มาง้อเธอเลย ถ้าเธอ ไม่สำคัญกับหัวใจ
สิ่งที่เธอคิด ใช่จริงเสมอไป
งั้นช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วกัน

ซ้ำ ( * )

(จะได้หายงอล) (ให้เธอไปหมดแล้ว)
(ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอก็คงไม่แคล้ว)
(ต้องจัดซักที จะได้หายงอล)