คอร์ดเพลง ลูกท้อน


ศิลปิน : TEMMAX x YANHWANGBOY
เข้าชม : 25,535 ครั้ง

คอร์ดเพลง ลูกท้อน
คอร์ดเพลง ลูกท้อน จากศิลปิน TEMMAX x YANHWANGBOY เป็นแนวเพลงใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้มีทั้งหมด 2 คอร์ด ประกอบไปด้วย

คอร์ด F, คอร์ด Bb


ตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ลูกท้อน


F
1111234
Bb
XXO1134

เนื้อเพลง ลูกท้อน - TEMMAX x YANHWANGBOY


Lyrics : TEMMAX x YANHWANG BOY
Hook : YANHWANG BOY
Beat by : Snuff (Bank Pongsakorn Kunphai)

สาวเห้อน้อง น้องชื่อไอไหร นะน้อง
พี่บ่าวนี้เเอบ ชอบน้อง พี่บ่าวนี้หลง รักน้อง
ขอเบอร์ได้ม่าย ได้ม่ายน้อง
น้องชื่อไอไหร นะน้อง
พี่บ่าวนี้แอบ ชอบน้อง พี่บ่าวนี้หลง รักน้อง
ให้พี่ไปส่งม่ายน้อง เฮ
แล้วบ้านน้อง นั้นไป ทางไหนนิ
แล้วพี่บ่าว ยังม่าย ไม่เคยไป
แต่ถึงบ้านแน่นอน อย่างปลอดภัยนะ
แล้วขอให้น้อง น้องนั้นจงเชื่อใจ
แล้วบ้านน้อง หลังใหญ่มีราคาโถ้มม
ครันแลๆ ข้างในคงหรูหรา
แล้วบ้านพี่ไม่ค่อยมีเงินตรา
บางทีพี่กินข้าวคลุกน้ำปลา

* บ้านพี่นั้นติดอยู่ริมคลอง
   มาเที่ยวบ้านพี่ มาม่ายน้อง
   แล้วหว่างนี้อากาศมันร้อนๆ
   มาต๊ะ พี่พาไปโดดคลอง
   แล้วบ้านพี่ ไม่ค่อยยังไหร่
   แต่โด้ม ว่าทุกคนเขาจริงใจ
   ไปม่าย เดี่ยวพี่นั้นพาไป ว่าอยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกล
   กับสวนท้อน น้อง น้องกิน
   กินม่าย กับลูกท้อนน้อง
   แล้วพี่อยาก พี่อยาก ให้น้องลอง น้อง
   ว่าเยื่อใน อย่าทุ่มตะดายของ น้อง
   แล้วมาต๊ะ พี่สอนขอยท้อน น้อง
   แล้วน้องกิน กินม่าย กับลูกท้อน น้อง
   แล้วพี่อยาก พี่อยาก ให้น้องลอง น้อง
   ว่าเยื่อใน อย่าทุ่มตะดายของ
   มาต๊ะ พี่สอนขอยท้อน

คอยๆๆๆ อย่าให้พี่รอเก้อ
ลูกท้อนสวนพี่หรอย รับรองว่าหรอยเว้อ
หยิบไม้ขอยให้พี่ แล้วน้องลองเฝ้าคอยดู
ลองขอยกระท้อนดีๆ ระวังมดแดงเข้าหู
เข้าแค่น้อง แล้วมันพรือโฉ้ ถึงตัวพี่มันอิอยู่โพล้ะ
ถึงซกมก เสื้อสกปรก
ถ้าได้กินลูกท้อนพี่ รับรองได้เลยว่าได้แรงอก 
แต่สากลัวว่าน้องอิบัดสี ว่าที่พ่อตาแกคงหวิบหูจี้ 
ทำพรือมันเล่าในเป๋า no money
แต่น้องรู้ไว้เลย you make me cracy
สวนพี่อยู่ประนี้ ไปส่งน้องทางประโน้น
เราตกลงลองชันชี ถ้าอยากท้อนน้องตะโกน
วัดใจกันทีเข RC ต้องบุกโคลน
เอาลูกท้อนส่งถึงที่ ส่งดีๆไม่พักโยน

แล้วบ้านพี่นั้นติดอยู่ริมคลอง
มาเที่ยวบ้านพี่มาหม้ายน้อง
หวางนี้อากาศมันร้อนๆ มาตะพี่พาไปโดดคลอง
แล้วบ้านพี่ไม่ค่อยยังไหร
แต่โด้มว่าทุกคนเขาจริงใจ
ไปหม้ายเดียวพี่นั้นพาไป
ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสวนท้อน น้อง
น้องกิน กินหม้ายกับลูกท้อน น้อง
แล้วพี่อยากพี่อยากให้น้องลอง น้อง
ว่าเยื่อในอย่าทุ่มตะดายของ น้อง
แล้วมาตะพี่สอนขอยท้อน น้อง
แล้วน้องกิน กินหม้ายกับลูกท้อน น้อง
แล้วพี่อยาก พี่อยากให้น้องลอง น้อง
ว่าเยื่อในอย่าทุ่มตะดายของ มาตะพี่สอนขอยท้อน

มาหม้ายน้อง มาหม้ายน้อง มาๆเป็นคู่ครอง
ว่าปรือสาวนุ้ย มาเที่ยวบ้านพี่หม้าย
มาตะบ้านพี่อยู่ริมคลอง มาๆเป็นคู่ครอง