คอร์ดเพลง กูลืมเขาแล้ว - เบิ้ล ปทุมราช Rsiam (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด F#
1

คอร์ด B
1

คอร์ด Ebm
6

คอร์ด G#m
4


คอร์ดเพลง กูลืมเขาแล้ว - เบิ้ล ปทุมราช Rsiam (คอร์ด ง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 188615 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A / E / D / E /


เพื่อนเAอ๋ยกูมีเรื่องจะปรึกEษา เรื่องมีอยู่Dว่าแฟนเก่ามาขอคืนEดี

เค้าถAามว่ากูยังรักเขาไEหม จำเรื่องของเฮาได้ไDหม

แต่กูเสือกลืมไปหEมดแล้ว


* กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกับเC#mขาคบกันวันแF#mรกเป็นวันอาทิตย์

   แต่กูเลือกDคนผิด เค้าทำหัวใจกูEพังเพ

   กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกับเC#mขา กะเลิกกันF#mมาเก้าเดือนละเด๋

   กูจำหยังบ่ไDด้ แหวนคู่ของกูคือแEหวนเงิน


** กูจำบ่ได้แAล้ววันวาเลนไC#mทน์ เคยให้ดอกF#mไม้กุหลาบดอกนั้น

    เสื้อคู่ขDองเฮา เป็นสีชมพูลายEดอกไม้

    กูจำบ่ได้แAล้วว่ากูกับเC#mขา ฮักกันจนF#mว่าสิตายแทนได้

    มึงเชื่อกูไDหม มึงเชื่อกู(ใEช่)(ได้)ไหม กูไม่ได้รักเF#mขา..

Instru : / D / E /


โธ่เAอ๋ย ลำบากจังเลยหัวEใจ กูหลอกเจ้าของบ่ไDด้ แววตาของกูมันEฟ้อง

ทั้งที่Aรู้ ว่าใจก็ยังรักเEขา ปากแข็งแต่ใจแสนเDศร้า บ่กล้าบอกเขาตEรงๆ

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / D / E / C#m / F#m / D E / A /


เพื่อนเAอ๋ยกูมีเรื่องจะปรึกEษา เรื่องมีอยู่Dว่าแฟนเก่ามาขอคืนEดี

เค้าถAามว่ากูยังรักเขาไEหม จำเรื่องของเฮาได้ไDหม

แต่กูเสือกลืมไปหEมดแล้ว โว้โฮ้..


* กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกับเC#mขาคบกันวันแF#mรกเป็นวันอาทิตย์

   แต่กูเลือกDคนผิด เค้าทำหัวใจกูEพังเพ

   กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกับเC#mขา นั้นเลิกกันF#mมาเก้าเดือนละเด๋

   กูจำหยังบ่ไDด้ แหวนคู่ของกูคือแEหวนเงิน


** กูจำบ่ได้แAล้ววันวาเลนไC#mทน์ เคยให้ดอกF#mไม้กุหลาบดอกนั้น

    เสื้อคู่ขDองเฮา เป็นสีชมพูลายEดอกไม้

    กูจำบ่ได้แAล้วว่ากูกับเC#mขา ฮักกันจนF#mว่าสิตายแทนได้

    มึงเชื่อกูไDหม มึงเชื่อกูไหE   F#ม..


กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับเEbmขาฮักกันวันแG#mรกเป็นวันอาทิตย์

ไม่รู้ว่าใEครผิด สุดท้ายหัวใจกูพัF#งเพ

กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับเEbmขา กะเลิกกันG#mมาหลายเดือนละเด๋

แต่กูนั้นEจำได้ แหวนคู่ของกูคือแF#หวนเงิน


กูบ่เคยBลืมวันวาเลนไEbmทน์ เคยให้ดอกG#mไม้กุหลาบกับเขา

เสื้อคู่Eของเฮา เป็นสีชมพูลายดF#อกไม้

กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับเEbmขา ฮักกันG#mจนว่าสิตายแทนได้

กูเริ่มเข้าใEจ กูต้องตัดสิF#นใจ กูควรกลับไปหG#mาเขา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง กูลืมเขาแล้ว - เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

เพื่อนเอ๋ยกูมีเรื่องจะปรึกษา
เรื่องมีอยู่ว่าแฟนเก่ามาขอคืนดี
เค้าถามว่ากูยังรักเขาไหม จำเรื่องของเฮาได้ไหม
แต่กูเสือกลืมไปหมดแล้ว

* กูจำบ่ได้แล้ว
   ว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์
   แต่กูเลือกคนผิด เค้าทำหัวใจกูพังเพ
   กูจำบ่ได้แล้ว ว่ากูกับเขา
   กะเลิกกันมาเก้าเดือนละเด๋
   กูจำหยังบ่ได้ แหวนคู่ของกูคือแหวนเงิน

** กูจำบ่ได้แล้ววันวาเลนไทน์
    เคยให้ดอกไม้กุหลาบดอกนั้น
    เสื้อคู่ของเฮา เป็นสีชมพูลายดอกไม้
    กูจำบ่ได้แล้วว่ากูกับเขา
    ฮักกันจนว่าสิตายแทนได้
    มึงเชื่อกูไหม มึงเชื่อกู(ใช่)(ได้)ไหม
    กูไม่ได้รักเขา..

โธ่เอ๋ย ลำบากจังเลยหัวใจ
กูหลอกเจ้าของบ่ได้ แววตาของกูมันฟ้อง
ทั้งที่รู้ ว่าใจก็ยังรักเขา
ปากแข็งแต่ใจแสนเศร้า บ่กล้าบอกเขาตรงๆ

ซ้ำ ( * , ** )
 
เพื่อนเอ๋ยกูมีเรื่องจะปรึกษา
เรื่องมีอยู่ว่าแฟนเก่ามาขอคืนดี
เค้าถามว่ากูยังรักเขาไหม จำเรื่องของเฮาได้ไหม
แต่กูเสือกลืมไปหมดแล้ว โว้โฮ้..

* กูจำบ่ได้แล้ว
   ว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์
   แต่กูเลือกคนผิด เค้าทำหัวใจกูพังเพ
   กูจำบ่ได้แล้ว ว่ากูกับเขา
   นั้นเลิกกันมาเก้าเดือนละเด๋
   กูจำหยังบ่ได้ แหวนคู่ของกูคือแหวนเงิน

** กูจำบ่ได้แล้ววันวาเลนไทน์
    เคยให้ดอกไม้กุหลาบดอกนั้น
    เสื้อคู่ของเฮา เป็นสีชมพูลายดอกไม้
    กูจำบ่ได้แล้วว่ากูกับเขา
    ฮักกันจนว่าสิตายแทนได้
    มึงเชื่อกูไหม มึงเชื่อกูไหม..

กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขาฮักกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์
ไม่รู้ว่าใครผิด สุดท้ายหัวใจกูพังเพ
กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขา
กะเลิกกันมาหลายเดือนละเด๋
แต่กูนั้นจำได้ แหวนคู่ของกูคือแหวนเงิน

กูบ่เคยลืมวันวาเลนไทน์
เคยให้ดอกไม้กุหลาบกับเขา
เสื้อคู่ของเฮา เป็นสีชมพูลายดอกไม้
กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขา ฮักกันจนว่าสิตายแทนได้
กูเริ่มเข้าใจ กูต้องตัดสินใจ กูควรกลับไปหาเขา..