คอร์ดเพลง เนาะ(ເນາະ) - บอม ลูกพระธาตุ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm
1


คอร์ดเพลง เนาะ(ເນາະ) - บอม ลูกพระธาตุ    [Print]
การเข้าชม : 34566 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / C / D / Em /
           / G / G / Em / Em / Am / Am / D / D /Gอ้แม่เทพธิดาหล่นฟ้า เจ้าหล่นมEmาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใด

หรือเฮ็ดผิAmดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้ เDขาจังได้ส่งเจ้าลงมา

เป็นบุญGตาที่อ้ายได้พบได้พ้อ เป็นบุญหEmลายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟน

สิจับAmมือจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้าน สาDบานต่อหน้าพระธาตุใหญ่


 * คั่นแม่นในCใจเจ้าบ่ทันมีไBmผ สีฟ้าวไปบAmอกอีแม่ไปขายนาท่งใBmหญ่
 
   ไปขอเCจ้ามาเป็นลูกใภ้อีDพ่อ..


 ** เGนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเBmนาะ

     มาเป็นแฟนกันซั่นเEmนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเBmถาะ

     นาท่งใCหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยBmาก นาท่งน้Amอยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุDมื้อ

     คงขาดGใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแBmฟน

     ชาตินี้บ่ได้เดินควงแEmขน ลูกเฮาคงบ่ได้เBmกิด

     ค่านามสCกุลอ้ายบ่คิดนำจักบBmาท คั่นบ่เว้ายAmากเอาหมูน้อยตัวDนึง

     (อ้ายยอมเสียเปรียบกะไGด้)
     (จังบ่มีไผเสียเปรียบ)

Instru : / Em / (5 Times)
             / Em / Em / D / D / C / C / D / D /


ซ้ำ ( * , ** )


เนาะหล้าเEmนาะ เนาะหล้าเนAmาะ.D.   เGนาะ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เนาะ(ເນາະ) - บอม ลูกพระธาตุ

คำร้อง/ทำนอง : อ๊อก วิสกี้
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร

โอ้แม่เทพธิดาหล่นฟ้า เจ้าหล่นมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นใด
หรือเฮ็ดผิดกฎของพระอินทร์ตั้งไว้
เขาจังได้ส่งเจ้าลงมา
เป็นบุญตาที่อ้ายได้พบได้พ้อ
เป็นบุญหลายคั่นอ้ายได้เจ้ามาเป็นแฟน
สิจับมือจูงแขนเจ้าย่างอ้อมบ้าน
สาบานต่อหน้าพระธาตุใหญ่

 * คั่นแม่นในใจเจ้าบ่ทันมีไผ
    สีฟ้าวไปบอกอีแม่ไปขายนาท่งใหญ่
    ไปขอเจ้ามาเป็นลูกใภ้อีพ่อ..

 ** เนาะมาเป็นแฟนอ้ายซั่นเนาะ
     มาเป็นแฟนกันซั่นเนาะ โอ๊ยมาเป็นแฟนอ้ายเถาะ
     นาท่งใหญ่อ้ายบ่ให้เฮ็ดนำยาก
     นาท่งน้อยของเจ้าอ้ายสิเฮ็ดสุมื้อ
     คงขาดใจคั่นบ่ได้เจ้าเป็นแฟน
     ชาตินี้บ่ได้เดินควงแขน ลูกเฮาคงบ่ได้เกิด
     ค่านามสกุลอ้ายบ่คิดนำจักบาท
     คั่นบ่เว้ายากเอาหมูน้อยตัวนึง
     (อ้ายยอมเสียเปรียบกะได้)
     (จังบ่มีไผเสียเปรียบ)

ซ้ำ ( * , ** )

เนาะหล้าเนาะ เนาะหล้าเนาะ..  เนาะ..