คอร์ดเพลง ยิ่งรัก ยิ่งห่าง - สิงโต นำโชค

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด G7
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด E
1

คอร์ด A
1

คอร์ด A7
1


คอร์ดเพลง ยิ่งรัก ยิ่งห่าง - สิงโต นำโชค   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 13737 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G G7 / C / (2 Times)


เหตุGผล เป็นG7ร้อยเป็นพันที่เCจอ

ทำให้เธอและGฉัน ดูเหG7มือนยิ่งรักยิ่งCห่าง

เหตุGใด ความG7รักที่พร้อมทุกอCย่าง

บางสิ่งกลับดูขาดGหาย สุดG7ท้ายก็หาไม่เCจอ


Amเป็นเพราะเราต่างDกัน

   บนสGวรรค์บันดาลให้G7ฉันและเธอต้องCจาก

   อยากให้เธอAmรู้ เอาBmไว้ อย่C   Dาง..


** Gฉันจะมีแต่เG7ธอในใจเCสมอ คGวามทรงจำดีG7ๆจะคงเหCมือนเดิม

     อย่างGน้อยได้รู้ว่าG7รักเธอมากแค่ไCหน

     ฉัAmนไม่เคยเลย ไม่เคยเDสียใจ ที่ได้รักเธอ

Instru : / G G7 / C / (2 Times)


Gคำ ว่าG7รักเพียงพอหรือเCปล่า

หรือต้องมากกว่าGนี้  หG7รือฉันมีไม่Cพอ


Amเป็นเพราะเราต่างDกัน

   บนสGวรรค์บันดาลให้G7ฉันและเธอต้องCจาก

   อยากให้เธอAmรู้ เอาBmไว้ อย่C   Dาง..


** Gฉันจะมีแต่เG7ธอในใจเCสมอ คGวามทรงจำดีG7ๆจะคงเหCมือนเดิม

     อย่างGน้อยได้รู้ว่าG7รักเธอมากแค่ไCหน

     ฉัAmนไม่เคยเลย ไม่เคยเDสียใจ ที่ได้รักเธอ

Instru : / G G7 / C / (3 Times)
             / Am Bm C D / Bm C#m D E /** Aฉันจะมีแต่เA7ธอในใจเDสมอ คAวามทรงจำดีA7ๆจะคงเหDมือนเดิม

     อย่างAน้อยได้รู้ว่าA7รักเธอมากแค่ไDหน

     ฉัBmนไม่เคยเลย ไม่เคยเEสียใจ..ที่


** Aฉันจะมีแต่เA7ธอในใจเDสมอ คAวามทรงจำดีA7ๆจะคงเหDมือนเดิม

     อย่างAน้อยได้รู้ว่าA7รักเธอมากแค่ไDหน

     ฉัBmนไม่เคยเลย ไม่เคยเEสียใจ ที่ได้รักเธอ

Outro : / A A7 / D / (2 Times) / A /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ยิ่งรัก ยิ่งห่าง - สิงโต นำโชค

เหตุผล เป็นร้อยเป็นพันที่เจอ
ทำให้เธอและฉัน ดูเหมือนยิ่งรักยิ่งห่าง
เหตุใด ความรักที่พร้อมทุกอย่าง
บางสิ่งกลับดูขาดหาย สุดท้ายก็หาไม่เจอ

* เป็นเพราะเราต่างกัน
   บนสวรรค์บันดาลให้ฉันและเธอต้องจาก
   อยากให้เธอรู้ เอาไว้ อย่าง..

** ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอ
     ความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิม
     อย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน
     ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจ ที่ได้รักเธอ

คำ ว่ารักเพียงพอหรือเปล่า
หรือต้องมากกว่านี้ หรือฉันมีไม่พอ

* เป็นเพราะเราต่างกัน
   บนสวรรค์บันดาลให้ฉันและเธอต้องจาก
   อยากให้เธอรู้ เอาไว้ อย่าง..

** ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอ
     ความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิม
     อย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน
     ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจ ที่ได้รักเธอ

[ Music ]

** ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอ
     ความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิม
     อย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน
     ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจ..ที่

** ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอ
     ความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิม
     อย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน
     ฉันไม่เคยเลย ไม่เคยเสียใจ ที่ได้รักเธอ