คอร์ดเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก - 25 Hours


คอร์ดเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก - 25 Hours   (พิมพ์คอร์ด)

ยินดีที่ไม่รู้จักคอร์ด คอร์ดเพลง

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก - 25 Hours

ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร
ไม่รู้ว่าโลกความจริง ของเรานั้นเป็นอย่างไร
สิ่งที่สำคัญที่สุด อาจไม่สำคัญเท่าไร
เท่าวันที่เราได้เจอ ได้คุยได้อยู่ใกล้กัน..

* ให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ ลืมมันไปให้เหลือแค่เพียงเรา
   เก็บทุกความสุข ให้เหมือนวันสุดท้าย..

** ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ
    แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม
    แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว..

[ Music ]

ปล่อยใจให้ล่องลอยไป ปล่อยตัวให้ทำตามใจ
ปล่อยมันให้เป็นไปเอง ไม่ต้องคาดหวังอะไร
ไม่มีที่เรียกว่าผิด ถ้าเราไม่คิดอะไร
ให้เธอได้ทำทุกสิ่ง ที่เธอต้องการสักวัน..

* ให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ ลืมมันไปให้เหลือแค่เพียงเรา
   เก็บทุกความสุข ให้เหมือนวันสุดท้าย..

** ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ
    แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม
    แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว..

[ Music ]

** ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ
    แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม
    แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว..

** ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ
    แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม
    แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว..