คอร์ดเพลง ถามยาย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง ถามยาย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 24396 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Dm C / Bb / Dm C / Dm /


  Dmนับตั้งแต่เธอCจำความได้ ก็ไม่เBbห็นหน้าพ่อและแม่

  เด็กหDmญิงคนนี้เธอเCป็นเด็กกำพAร้า

  Dmพ่ออยู่แห่งCหนใด Bb แม่อยู่แห่งหนใด

  เก็บคำถDmามนี้ไว้ในAใจ ตลอดDmมา


  เDmด็กหญิงเธอCอยู่ๆไป แต่ในBbหัวใจเธอป่วนปั่น

  ก็เพื่อนDmพ้องเขาครบครอบCครัว อบอุ่นAนัก

  จึDmงเริ่มเฝ้าCถามยาย Bb พ่อแม่หนูอยู่ไหน

  เหตุไDmฉนเขาไม่สนAใจ ส่งข่าวมา

Instru : / Dm C / Dm / (2 Times)


  Dmได้ฟังคำCตอบจากยาย เด็กหBbญิงก้มหน้าร้องไห้

  พ่อกับDmแม่เขาทิ้งเจ้าCไป ตั้งแต่เAกิดมา

  Dmรับเอาไว้ไCม่ไหว Bb เริ่มคบเพื่อนวายร้าย

  อบอุ่นDmใจแม้เพียงชั่วคAราวก็เห็Dmนดี


  เDmด็กหญิงเธอCเริ่มสาวแล้ว Bb เริ่มคบเริ่มรักเพื่อนชาย

  ไม่Dmรู้เขาหมายอย่างเCดียว คือAความสาว

  ทDmอดกายให้เCขาเชยชม พอBbสมใจเขาตีจาก

  คิดไDmด้ก็สายเกินAไป เขาไม่กDmลับคืน

Instru : / Dm Bb / Dm / Dm C / Dm /
             / Bb / C / Bb / Dm /  หDmลานยายจากCไปหลายเดือน ก็Bbหวนคืนกลับมาใหม่

  ทิ้งลูกDmน้อยเอาไว้ให้Cยาย แล้วหลบAหาย

  เDmตรียมคำตอบเCอาไว้..Bb พ่อแม่เหลนอยู่ไหน

  คำตอบDmนี้เก็บไว้กับAยาย ตลอดDmมา..

  เDmตรียมคำตอบเCอาไว้..Bb พ่อแม่เหลนอยู่ไหน

  คำตอบDmนี้เก็บไว้กับAยาย ตลอดDmมา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ถามยาย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

นับตั้งแต่เธอจำความได้
ก็ไม่เห็นหน้าพ่อและแม่
เด็กหญิงคนนี้เธอเป็นเด็กกำพร้า
พ่ออยู่แห่งหนใด  แม่อยู่แห่งหนใด
เก็บคำถามนี้ไว้ในใจ ตลอดมา

เด็กหญิงเธออยู่ๆไป แต่ในหัวใจเธอป่วนปั่น
ก็เพื่อนพ้องเขาครบครอบครัว อบอุ่นนัก
จึงเริ่มเฝ้าถามยาย  พ่อแม่หนูอยู่ไหน
เหตุไฉนเขาไม่สนใจ ส่งข่าวมา

ได้ฟังคำตอบจากยาย เด็กหญิงก้มหน้าร้องไห้
พ่อกับแม่เขาทิ้งเจ้าไป ตั้งแต่เกิดมา
รับเอาไว้ไม่ไหว  เริ่มคบเพื่อนวายร้าย
อบอุ่นใจแม้เพียงชั่วคราวก็เห็นดี

เด็กหญิงเธอเริ่มสาวแล้ว
เริ่มคบเริ่มรักเพื่อนชาย
ไม่รู้เขาหมายอย่างเดียว คือความสาว
ทอดกายให้เขาเชยชม พอสมใจเขาตีจาก
คิดได้ก็สายเกินไป เขาไม่กลับคืน

หลานยายจากไปหลายเดือน
ก็หวนคืนกลับมาใหม่
ทิ้งลูกน้อยเอาไว้ให้ยาย แล้วหลบหาย
เตรียมคำตอบเอาไว้.. พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยาย ตลอดมา..
เตรียมคำตอบเอาไว้.. พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยาย ตลอดมา..