คอร์ดเพลง ชมทุ่ง - เพลิน พรหมแดน

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด F
1


คอร์ดเพลง ชมทุ่ง - เพลิน พรหมแดน   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 8444 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Dm / Dm /


* เห่Dmเฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวCลาเย็Fนๆ

   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเDmล่น ลมพัดเย็Cนๆ มาเดินเล่นไปตามคันDmนา


Dmสน สุขใจนั่งบนหลังควาย ควายก็แCละเล็มหFญ้า

นั่นกบร้องอ๊บๆอยู่กลางDmนา เสียงเขียดร้องCจ้า เมื่อเวลาฝนDmพรำ

Instru : / Dm / Dm /


นกDmน้อย บินจร นกเขาคืนดอน ก็เมื่อCตอนจะFค่ำ

ลมทุ่งล่ะพัดโชยชื่นฉ่ำ สาวๆ อาบCน้ำอยู่ที่ลำประโDmดง

Instru : / Dm / Dm /


Dmกกระยาง ย่างเดินเหลียวมอง จ้องหาCปลาตัวFโก่ง

นั่นปูนับร้อย นั่นตัวหอยโDmข่ง ฝั่งลำประCโดง สาวยังคงลอยDmคอ

Instru : / Dm / Dm /


** เขียวเหDmลือง เรืองรอง ข้าวรวงสีทองมองไสวชูFช่อ

     นั่นคันDmไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกFยอ

     เสียงกอไผ่สีCซอ ฟังเป็นเพลงตะDmลุง

Instru : / Dm / Dm /


*** มั่นหDmมาย ใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทอง มาขี่หลังควายชมFทุ่ง

      คงสุขคงDmสันต์ ทั้งวันยันFรุ่ง

      เต้นจังหวะตะCลุง บนหลังควายในยามDmเย็น

Instru : / Dm / Dm / 


* เห่Dmเฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวCลาเย็Fนๆ

   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเDmล่น ลมพัดเย็Cนๆ มาเดินเล่นไปตามคันDmนา


** เขียวเหDmลือง เรืองรอง ข้าวรวงสีทองมองไสวชูFช่อ

     นั่นคันDmไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกFยอ

     เสียงกอไผ่สีCซอ ฟังเป็นเพลงตะDmลุง


*** มั่นหDmมาย ใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทอง มาขี่หลังควายชมFทุ่ง

      คงสุขคงDmสันต์ ทั้งวันยันFรุ่ง

      เต้นจังหวะตะCลุง บนหลังควายในยามDmเย็น


* เห่Dmเฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวCลาเย็Fนๆ

   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเDmล่น ลมพัดเย็Cนๆ มาเดินเล่นไปตามคันDmนา

Outro : / Dm / Dm /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ชมทุ่ง - เพลิน พรหมแดน

ขับร้อง : เพลิน พรหมแดน
คำร้อง/ทำนอง : สมส่วน พรหมสว่าง
                      (เพลิน พรหมแดน)

* เห่เฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวลาเย็นๆ
   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
   ลมพัดเย็นๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา

แสน สุขใจนั่งบนหลังควาย ควายก็และเล็มหญ้า
นั่นกบร้องอ๊บๆอยู่กลางนา
เสียงเขียดร้องจ้า เมื่อเวลาฝนพรำ

นกน้อย บินจร นกเขาคืนดอน ก็เมื่อตอนจะค่ำ
ลมทุ่งล่ะพัดโชยชื่นฉ่ำ
สาวๆ อาบน้ำอยู่ที่ลำประโดง

นกกระยาง ย่างเดินเหลียวมอง
จ้องหาปลาตัวโก่ง
นั่นปูนับร้อย นั่นตัวหอยโข่ง
ฝั่งลำประโดง สาวยังคงลอยคอ

** เขียวเหลือง เรืองรอง
     ข้าวรวงสีทองมองไสวชูช่อ
     นั่นคันไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกยอ
     เสียงกอไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุง

*** มั่นหมาย ใจปอง
      ถ้าได้นวลเนื้อทอง มาขี่หลังควายชมทุ่ง
      คงสุขคงสันต์ ทั้งวันยันรุ่ง
      เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในยามเย็น

[ Music ]

* เห่เฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวลาเย็นๆ
   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
   ลมพัดเย็นๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา

** เขียวเหลือง เรืองรอง
     ข้าวรวงสีทองมองไสวชูช่อ
     นั่นคันไถ แล้วเอ๊ะนั่นใครยกยอ
     เสียงกอไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุง

*** มั่นหมาย ใจปอง
      ถ้าได้นวลเนื้อทอง มาขี่หลังควายชมทุ่ง
      คงสุขคงสันต์ ทั้งวันยันรุ่ง
      เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในยามเย็น

* เห่เฮ้ ห่าฮ้า เสร็จจากงานนา แล้วเมื่อเวลาเย็นๆ
   เป่าขลุ่ยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
   ลมพัดเย็นๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา