คอร์ดเพลง คิดแต่ไม่ถึง - Tilly Birds

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง คิดแต่ไม่ถึง - Tilly Birds    [Print]
การเข้าชม : 14569 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / C / D /


คิดอยู่ทุกCวัน คิดอยู่ทุกคืน คิดว่าสักDวัน ตัวฉันคงถูกลืม

น้อยลงทุกCวัน ที่เราคุยกัน เพราะว่าอะDไร เธอถึงได้เปลี่ยนไป


Cคิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ

   Dคิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ

   เCธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครทนทุกข์ทรDมาน อยากรู้เพียง


** ว่าความคิดถึงของเธอกับGฉัน มันเท่ากันหรือเปล่า

     ถามจริงๆว่าEmใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า

     ฉันไม่คิดไปเCองใช่ไหม ความคิดถึงที่ฉันได้เDคยส่งไป

     ส่งไปไม่เคยถึงเธอเGลย (คิดแต่ไม่ถึง คิดแต่ไม่ถึง)


ยังนึกถึงวันCนั้น วันที่เราหัวเราะกัน ไม่เคยลืมรอยยิ้มเธอสักคDรั้ง

จำได้ไCหม วันที่เราทะเลาะกัน เธอยังอภัยให้ฉันอยู่ทุกคDรั้ง

ทุกความทรงจำยังทำให้ฉัน


Cคิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ

   Dคิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ

   เCธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครทนทุกข์ทรDมาน อยากรู้เพียง


** ว่าความคิดถึงของเธอกับGฉัน มันเท่ากันหรือเปล่า

     ถามจริงๆว่าEmใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า

     ฉันไม่คิดไปเCองใช่ไหม ความคิดถึงที่ฉันได้เDคยส่งไป


*** ส่งไปได้เพียงในความทรงGจำ ที่มีเราเรื่อยมา

      แค่นึกภาพตอนEmนั้น ฉันก็มีน้ำตา

      รู้บ้างไหมว่าเCจ็บแค่ไหน ความคิดถึงที่ฉันได้เDคยส่งไป

      ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย


(Cคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ Dคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ

 Cคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ Dคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)


** ว่าความคิดถึงของเธอกับGฉัน มันเท่ากันหรือเปล่า

     ถามจริงๆว่าEmใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า

     ฉันไม่คิดไปเCองใช่ไหม ความคิดถึงที่ฉันได้เDคยส่งไป


*** ส่งไปได้เพียงในความทรงGจำ ที่มีเราเรื่อยมา

      แค่นึกภาพตอนEmนั้น ฉันก็มีน้ำตา

      รู้บ้างไหมว่าเCจ็บแค่ไหน ความคิดถึงที่ฉันได้เDคยส่งไป

      ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย


(Cคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ Dคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ

 Cคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ Dคิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)


ส่งไปไม่เคยถึงเธอเGลย.. Em   ถ้าเธอนั้นจะCไม่กลับมา..

อยากให้รู้ว่าทุกๆDช่วงเวลา ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเGลย..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง คิดแต่ไม่ถึง - Tilly Birds

เพลง : คิด(แต่ไม่)ถึง
ศิลปิน : Tilly Birds

คิดอยู่ทุกวัน คิดอยู่ทุกคืน
คิดว่าสักวัน ตัวฉันคงถูกลืม
น้อยลงทุกวัน ที่เราคุยกัน
เพราะว่าอะไร เธอถึงได้เปลี่ยนไป

* คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ
   คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ
   เธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครทนทุกข์ทรมาน
   อยากรู้เพียง

** ว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน
     มันเท่ากันหรือเปล่า
     ถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า
     ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม
     ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป
     ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย
     (คิดแต่ไม่ถึง คิดแต่ไม่ถึง)

ยังนึกถึงวันนั้น วันที่เราหัวเราะกัน
ไม่เคยลืมรอยยิ้มเธอสักครั้ง
จำได้ไหม วันที่เราทะเลาะกัน
เธอยังอภัยให้ฉันอยู่ทุกครั้ง
ทุกความทรงจำยังทำให้ฉัน

* คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ
   คิด(แต่ไม่)ถึง คิด คิด (แต่ไม่) ถึงเธอ
   เธอรู้บ้างไหม ว่ามีใครทนทุกข์ทรมาน
   อยากรู้เพียง

** ว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน
     มันเท่ากันหรือเปล่า
     ถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า
     ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม
     ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป

*** ส่งไปได้เพียงในความทรงจำ ที่มีเราเรื่อยมา
      แค่นึกภาพตอนนั้น ฉันก็มีน้ำตา
      รู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหน
      ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป
      ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย

(คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)

** ว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน
     มันเท่ากันหรือเปล่า
     ถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า
     ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม
     ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป

*** ส่งไปได้เพียงในความทรงจำ ที่มีเราเรื่อยมา
      แค่นึกภาพตอนนั้น ฉันก็มีน้ำตา
      รู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหน
      ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป
      ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย

(คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ
 คิดแต่ไม่ถึง คิด คิด แต่ไม่ถึงเธอ)

ส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย.. ถ้าเธอนั้นจะไม่กลับมา..
อยากให้รู้ว่าทุกๆช่วงเวลา ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย..