คอร์ดเพลง เรา - COCKTAIL (คอร์ด ง่ายๆ) | เรา (ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง เรา - COCKTAIL (คอร์ด ง่ายๆ) | เรา (ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 61728 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Gนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตD/F#าคู่นั้นเหมือนเธอไม่มั่นใจ

เธอสงสัEmยเรื่องใดสายDตาของเธอบอกC บอกว่าเธอไม่มั่นDใจ

Gราคบกันมาเป็นปี จากวันนั้D/F#นถึงวันนี้เธอยังคิดอะไร

เธออยากEmรู้เรื่องใดขอเDธอจงถามไถ่C เธออย่าทำหน้าอย่างDนั้น


ความรักCฉันไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางDหาย ไม่เคยจางไกล

ความคิดCถึงไม่เคยจางไปจากใจ ฉันมีแต่Dเธอเสมอ


 ความGรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน ความคิดD/F#ถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป

 เพราะฉันEmรักเธอรักเธอDมากสักเท่าไรC ใจของฉันจะเDป็นของเธอเสมอ

 แGม้เวลาผ่านเป็นปี จากนาD/F#ทีแห่งนี้ไปจนนิรันดร์ 

 เพราะฉันEmรักเธอมากเกินกDว่าชีวิตฉัน โปรดCจำไว้ ว่าใDจฉันเป็นของเธอ

Instru : / G / D/F# / Em D / C D /


Gราสองแม้จะแตกต่าง แต่ชะD/F#ตาปลายทางยังให้เรามาเจอ

ชีวิตEmฉันแม้มันจะไDม่ได้เลิศเลอC โปรดเถิดเธอจงรู้ไDว้


* ความรักCฉันไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางDหาย ไม่คลายเคลือนไป

   เพราะรักCแท้จะไม่จางไปจากใจ ฉันมีแต่เDธอเสมอ
 

** ความGรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน ความคิดD/F#ถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป

    เพราะฉันEmรักเธอรักเธอDมากสักเท่าไร CใจของฉันจะเDป็นของเธอเสมอ

    แGม้เวลาผ่านเป็นปี จากนาD/F#ทีแห่งนี้ไปจนนิรันดร์ 

    เพราะฉันEmรักเธอมากเกินกDว่าชีวิตฉัน โปรดCจำไว้ ว่าใDจฉันเป็นของเธอ

Instru : / Em C / G D / C Bm Am / G /
             / Em C / G D / C Bm Am / D /


ซ้ำ ( * , ** )

Outro : / G / D/F# / Em D / C D / (3 Times) / G /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เรา - COCKTAIL (ค็อกเทล)

Music and lyrics : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
Arranged by : Cocktail

เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแววตาคู่นั้นเหมือนเธอไม่มั่นใจ
เธอสงสัยเรื่องใดสายตาของเธอบอก บอกว่าเธอไม่มั่นใจ
เราคบกันมาเป็นปี จากวันนั้นถึงวันนี้เธอยังคิดอะไร
เธออยากรู้เรื่องใดขอเธอจงถามไถ่ เธออย่าทำหน้าอย่างนั้น

ความรักฉันไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางหาย ไม่เคยจางไกล
ความคิดถึงไม่เคยจางไปจากใจ ฉันมีแต่เธอเสมอ

   ความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน
   ความคิดถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป
   เพราะฉันรักเธอรักเธอมากสักเท่าไร
   ใจของฉันจะเป็นของเธอเสมอ
   แม้เวลาผ่านเป็นปี จากนาทีแห่งนี้ไปจนนิรันดร์ 
   เพราะฉันรักเธอมากเกินกว่าชีวิตฉัน
   โปรดจำไว้ ว่าใจฉันเป็นของเธอ

เราสองแม้จะแตกต่าง แต่ชะตาปลายทางยังให้เรามาเจอ
ชีวิตฉันแม้มันจะไม่ได้เลิศเลอ โปรดเถิดเธอจงรู้ไว้

 * ความรักฉันไม่เคยเลือนลาง
    ไม่เคยจางหาย ไม่คลายเคลือนไป
    เพราะรักแท้จะไม่จางไปจากใจ ฉันมีแต่เธอเสมอ
 
 ** ความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหน
     ความคิดถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไป
     เพราะฉันรักเธอรักเธอมากสักเท่าไร
     ใจของฉันจะเป็นของเธอเสมอ
     แม้เวลาผ่านเป็นปี จากนาทีแห่งนี้ไปจนนิรันดร์ 
     เพราะฉันรักเธอมากเกินกว่าชีวิตฉัน
     โปรดจำไว้ ว่าใจฉันเป็นของเธอ

ซ้ำ ( * , ** )