คอร์ดเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง - ดูโอเมย์ (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด D
1

คอร์ด E
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด B
1

คอร์ด F#
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด A7
1


คอร์ดเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง - ดูโอเมย์ (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 1749021 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

ดึกแAล้วยังอยู่ ที่ร้านเC#mดิมยังดื่ม ที่โต๊ะเDดิม ยังนั่งEมองใครๆ

ดึกแAล้วเมาสาด ก็เพราะC#mบรรยากาศมันDพาไป แต่ในEใจก็ยังเหงา


F#m (อยู่ใน)(ยังมี)อารมณ์อ่อนแBอ เฮDฮากับใครได้แEค่เบAาๆ โอ้ว..

   F#mเพลงที่บรรเลงก็เพลงเBดิมๆ รินบางๆเหมือนเก่า

  D แต่ตอนนี้เราไม่Eรู้เป็นอะไร..


** เมาทุกDขวดเจ็บปวดทุกเEพลง อยู่ดีๆน้ำC#mตาก็ไหลมาเองไF#ด้

    ยิ่งดื่มยิ่งเBmหงายิ่งฟังยิ่งเEศร้า คิดถึงคนที่เขาทิ้Aงเราไป A7

    เมาทุกDขวดเจ็บปวดทั้งEคืน คนเข้ามาทักC#mทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มใF#ห้

    ยิ่งเพลงมันBmช้ำ มันก็ยิ่งซ้ำเEติมเข้าไป ก็ยิ่งทำAใจไม่ได้..

Instru : / E /


ดึกแAล้วคนต่างก็เสียงC#mดังเพลงเปิด ก็Dร้องตาม เรายกแEก้วชนไป

ดูเหAมือนสนุก ดูเหมือนC#mมีความสุข ขDนาดไหน แต่ในEใจก็ยังเหงา

ซ้ำ ( * , ** )
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง - ดูโอเมย์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี

ดึกแล้วยังอยู่ ที่ร้านเดิมยังดื่ม
ที่โต๊ะเดิม ยังนั่งมองใครๆ
ดึกแล้วเมาสาด ก็เพราะบรรยากาศมันพาไป
แต่ในใจก็ยังเหงา

* (อยู่ใน)(ยังมี)อารมณ์อ่อนแอ
   เฮฮากับใครได้แค่เบาๆ โอ้ว..
   เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิมๆ
   รินบางๆ เหมือนเก่า
   แต่ตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไร..

** เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
    อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้
    ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟังยิ่งเศร้า
    คิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไป 
    เมาทุกขวดเจ็บปวดทั้งคืน
    คนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้
    ยิ่งเพลงมันช้ำ มันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไป
    ก็ยิ่งทำใจไม่ได้..

ดึกแล้วคนต่างก็เสียงดังเพลงเปิด
ก็ร้องตาม เรายกแก้วชนไป
ดูเหมือนสนุก ดูเหมือนมีความสุข
ขนาดไหน แต่ในใจก็ยังเหงา

ซ้ำ ( * , ** )