คอร์ดเพลง มักอ้ายหลายเด้อ - กวาง จิรพรรณ (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด E7
1


คอร์ดเพลง มักอ้ายหลายเด้อ - กวาง จิรพรรณ (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 22174 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am / Em / Am / Em / (2 Times) / Am /


Amฮ็ดตาส้มตาหวาน หลอกล่อให้น้Emองตายใจ

ช่Amางมาเป็นผู้ชาย ตาEmซังแท้น้อ

ถ้Amาอ้ายบ่มีใจ กะอย่าเฮ็ดEmให้น้องคิดนำเนาะ

เอาหDmน้าหล่อๆ อ้างให้คิดต่อว่าGมีใจ ให้กันแล้ว

Instru : / Am / Em /


* น้องเหลียวเFบิ่งทางซ้าย แล้วหันGมาแนมขวา

   อ้ายขยิบAmตา แล้วยิ้มมา หัวEmใจเต้น

   สาวคนFได๋ หย่างกาย เข้าไปAmอ่อย อ้ายกะเห็น

   บ่อยากปDmล่อยให้ใจเต้น จนวายE7ตาย..


** น้องมักอ้ายหAmลาย ขอเบอร์แลกไลน์

     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่

     ถ้ายังบ่Fมี น้องสิจีบเอา ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย

     คุยกันเDmด้อ แชทไลน์เEmด้อ มักอ้ายหAmลายเด้อ..


*** Amถึกใจน้องหลาย กะเลยเดินไปชนแก้ว

      จิบเบียเมาๆ ให้ใจกล้าไปเว้าแFซว

      ใจของน้องเป็นของอ้ายแDmล้ว

      อยากเป็นE7คู่ครองกับอ้ายนั้นบ่คลาดแคล้ว

Instru : / Am / Am / Dm / E7 /


* น้องเหลียวเFบิ่งทางซ้าย แล้วหันGมาแนมขวา

   อ้ายขยิบAmตา แล้วยิ้มมา หัวEmใจเต้น

   สาวคนFได๋ หย่างกาย เข้าไปAmอ่อย อ้ายกะเห็น

   บ่อยากปDmล่อยให้ใจเต้น จนวายE7ตาย..


** น้องมักอ้ายหAmลาย ขอเบอร์แลกไลน์

     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่

     ถ้ายังบ่Fมี น้องสิจีบเอา ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย

     คุยกันเDmด้อ แชทไลน์เEmด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

Instru : / Am / Am / F / Dm E7 /
             / Am / Am / F / F /
             / Dm / E7 / Am / E7 /** น้องมักอ้ายหAmลาย ขอเบอร์แลกไลน์

     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่

     ถ้ายังบ่Fมี น้องสิจีบเอา ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย

     คุยกันเDmด้อ แชทไลน์เEmด้อ มักอ้ายหAmลายเด้อ..


** น้องมักอ้ายหAmลาย ขอเบอร์แลกไลน์

     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่

     ถ้ายังบ่Fมี น้องสิจีบเอา ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย

     คุยกันเDmด้อ แชทไลน์เEmด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

Instru : / Am / Am / F / Dm E7 /


*** Amถึกใจน้องหลาย กะเลยเดินไปชนแก้ว

      จิบเบียเมาๆ ให้ใจกล้าไปเว้าแFซว

      ใจของน้องเป็นของอ้ายแDmล้ว

      อยากเป็นE7คู่ครองกับอ้ายนั้นบ่คลาดแคล้ว

Outro : / Am / Am / Dm / E7 /
            / Am / Em / Am / Em / Am / Am /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง มักอ้ายหลายเด้อ - กวาง จิรพรรณ

เฮ็ดตาส้มตาหวาน หลอกล่อให้น้องตายใจ
ช่างมาเป็นผู้ชาย ตาซังแท้น้อ
ถ้าอ้ายบ่มีใจ กะอย่าเฮ็ดให้น้องคิดนำเนาะ
เอาหน้าหล่อๆ อ้างให้คิดต่อว่ามีใจ ให้กันแล้ว

* น้องเหลียวเบิ่งทางซ้าย แล้วหันมาแนมขวา
   อ้ายขยิบตา แล้วยิ้มมา หัวใจเต้น
   สาวคนได๋ หย่างกาย เข้าไปอ่อย อ้ายกะเห็น
   บ่อยากปล่อยให้ใจเต้น จนวายตาย..

** น้องมักอ้ายหลาย ขอเบอร์แลกไลน์
     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่
     ถ้ายังบ่มี น้องสิจีบเอา
     ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย
     คุยกันเด้อ แชทไลน์เด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

*** ถึกใจน้องหลาย กะเลยเดินไปชนแก้ว
      จิบเบียเมาๆ ให้ใจกล้าไปเว้าแซว
      ใจของน้องเป็นของอ้ายแล้ว
      อยากเป็นคู่ครองกับอ้ายนั้นบ่คลาดแคล้ว

[ Music ]

* น้องเหลียวเบิ่งทางซ้าย แล้วหันมาแนมขวา
   อ้ายขยิบตา แล้วยิ้มมา หัวใจเต้น
   สาวคนได๋ หย่างกาย เข้าไปอ่อย อ้ายกะเห็น
   บ่อยากปล่อยให้ใจเต้น จนวายตาย..

** น้องมักอ้ายหลาย ขอเบอร์แลกไลน์
     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่
     ถ้ายังบ่มี น้องสิจีบเอา
     ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย
     คุยกันเด้อ แชทไลน์เด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

[ Music ]

** น้องมักอ้ายหลาย ขอเบอร์แลกไลน์
     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่
     ถ้ายังบ่มี น้องสิจีบเอา
     ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย
     คุยกันเด้อ แชทไลน์เด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

** น้องมักอ้ายหลาย ขอเบอร์แลกไลน์
     อยากถามอ้ายว่า อ้ายมีเมียไป่
     ถ้ายังบ่มี น้องสิจีบเอา
     ชนแก้วเบาๆ โบกมือบ๊ายบาย
     คุยกันเด้อ แชทไลน์เด้อ มักอ้ายหลายเด้อ..

[ Music ]

*** ถึกใจน้องหลาย กะเลยเดินไปชนแก้ว
      จิบเบียเมาๆ ให้ใจกล้าไปเว้าแซว
      ใจของน้องเป็นของอ้ายแล้ว
      อยากเป็นคู่ครองกับอ้ายนั้นบ่คลาดแคล้ว