คอร์ดเพลง ตอผุด - แก้ว มดคันไฟ (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด B7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง ตอผุด - แก้ว มดคันไฟ (คอร์ด ง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 14696 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / D / C / B7 / (2 Times) / Em /


เมื่อน้ำEmลด ตอมันเริ่มผุด ความเจริญสะDดุด เศรษฐกิจก็ฝืดเEmคือง

เมื่อผู้Gนำที่มีปัญญาปราดเปEmรื่อง ถูกกลุ่มทุนหาเDรื่อง ลงขันล้มสEmภา

คืนCนั้น วันวิปโGยค รากหญ้าต้องเศร้าโDศก อดีตนายก ถูก กEmล่าวหา

เป็นกEmบฎทรยศชาวประAmชา วันที่ 19 กันDยา ผ่านB7มา ให้จดจำEm

Instru : / Em D / C / B7 /


เมื่อเผด็จกEmาร ระราญประเGทศ

ประชาชนไม่เDข็ด ประวัติศาสตร์เดือนตุEmลา

ผ่านGมาถึงเดือนพฤษEmภา ศพประชาชนคนกDล้า ไม่รู้ไปอยู่ไEmหน

ให้Cคนที่ไม่ได้เGรื่อง มาบริหารบ้านเDมือง จะเจริญอย่างEmไร

แล้ววันGนี้ประชาธิปไEmตย ฉันถามว่าอยู่ที่ไDหน

หรือว่าอยู่ใต้ชายกระโEmปรง


* รัฐCบาลชายกระโGปรง มันรวมหัวกันโDกง แบบไม่มีศักดิ์Emศรี

   แบ่งกินCกันมันไม่แบ่งประชาGชี ให้ประชาชนใช้Dหนี้ ที่ไม่ได้กู้Emมา

   ออกไCป ออกไDป ออกไG

   หยุด สร้างความจัญDไร บนแผ่นดินไทยเถิดหEmนา

   ตำแหน่งนาGยก ยังปล้นเขาAmมา

   แล้วจะให้ชาวประDชา ศรัทB7ธาได้อย่างไEm


** นโยGบาย เคยถูกกล่าวEmหา ว่านโยบายบ้Dาๆ ประชานิEmยม

     แล้วนโยGบายที่ลอกเลียนเขาEmชม

     ไม่ใช้น้ำลายที่Dถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บEmกิน

     เมื่อคิดเCอง ทำเอง ไม่ไGด้

     ก็ลาออก ออกไDป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้Emสิน

     รวมพGลังชาวประชาทั้งแผ่นAmดิน

     ต่อต้านการก่อหนี้Dสิน.. ก่อนจะไม่มีใช้Gคืน

Instru : / C / G / Am D / Em /
             / C / G / Am B7 / Em /* รัฐCบาลชายกระโGปรง มันรวมหัวกันโDกง แบบไม่มีศักดิ์Emศรี

   แบ่งกินCกันมันไม่แบ่งประชาGชี ให้ประชาชนใช้Dหนี้ ที่ไม่ได้กู้Emมา

   ออกไCป ออกไDป ออกไG

   หยุด สร้างความจัญDไร บนแผ่นดินไทยเถิดหEmนา

   ตำแหน่งนาGยก ยังปล้นเขาAmมา

   แล้วจะให้ชาวประDชา ศรัทB7ธาได้อย่างไEm


** นโยGบาย เคยถูกกล่าวEmหา ว่านโยบายบ้Dาๆ ประชานิEmยม

     แล้วนโยGบายที่ลอกเลียนเขาEmชม

     ไม่ใช้น้ำลายที่Dถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บEmกิน

     เมื่อคิดเCอง ทำเอง ไม่ไGด้

     ก็ลาออก ออกไDป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้Emสิน

     รวมพGลังชาวประชาทั้งแผ่นAmดิน

     ต่อต้านการก่อหนี้Dสิน.. ก่อนจะไม่มีใช้Gคืน

Outro : / Am D / G /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ตอผุด - แก้ว มดคันไฟ

เมื่อน้ำลด ตอมันเริ่มผุด
ความเจริญสะดุด เศรษฐกิจก็ฝืดเคือง
เมื่อผู้นำที่มีปัญญาปราดเปรื่อง
ถูกกลุ่มทุนหาเรื่อง ลงขันล้มสภา
คืนนั้น วันวิปโยค
รากหญ้าต้องเศร้าโศก อดีตนายก ถูก กล่าวหา
เป็นกบฎทรยศชาวประชา
วันที่ 19 กันยา ผ่านมา ให้จดจำ

เมื่อเผด็จการ ระราญประเทศ
ประชาชนไม่เข็ด ประวัติศาสตร์เดือนตุลา
ผ่านมาถึงเดือนพฤษภา
ศพประชาชนคนกล้า ไม่รู้ไปอยู่ไหน
ให้คนที่ไม่ได้เรื่อง
มาบริหารบ้านเมือง จะเจริญอย่างไร
แล้ววันนี้ประชาธิปไตย ฉันถามว่าอยู่ที่ไหน
หรือว่าอยู่ใต้ชายกระโปรง

* รัฐบาลชายกระโปรง
   มันรวมหัวกันโกง แบบไม่มีศักดิ์ศรี
   แบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชี
   ให้ประชาชนใช้หนี้ ที่ไม่ได้กู้มา
   ออกไป ออกไป ออกไป
   หยุด สร้างความจัญไร บนแผ่นดินไทยเถิดหนา
   ตำแหน่งนายก ยังปล้นเขามา
   แล้วจะให้ชาวประชา ศรัทธาได้อย่างไร

** นโยบาย เคยถูกกล่าวหา
     ว่านโยบายบ้าๆ ประชานิยม
     แล้วนโยบายที่ลอกเลียนเขาชม
     ไม่ใช้น้ำลายที่ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บกิน
     เมื่อคิดเอง ทำเอง ไม่ได้
     ก็ลาออก ออกไป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้สิน
     รวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
     ต่อต้านการก่อหนี้สิน.. ก่อนจะไม่มีใช้คืน

[ Music ]

* รัฐบาลชายกระโปรง
   มันรวมหัวกันโกง แบบไม่มีศักดิ์ศรี
   แบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชี
   ให้ประชาชนใช้หนี้ ที่ไม่ได้กู้มา
   ออกไป ออกไป ออกไป
   หยุด สร้างความจัญไร บนแผ่นดินไทยเถิดหนา
   ตำแหน่งนายก ยังปล้นเขามา
   แล้วจะให้ชาวประชา ศรัทธาได้อย่างไร

** นโยบาย เคยถูกกล่าวหา
     ว่านโยบายบ้าๆ ประชานิยม
     แล้วนโยบายที่ลอกเลียนเขาชม
     ไม่ใช้น้ำลายที่ถ่ม ลงพื้นแล้วเก็บกิน
     เมื่อคิดเอง ทำเอง ไม่ได้
     ก็ลาออก ออกไป อย่าเอาเมืองไทย ก่อหนี้สิน
     รวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
     ต่อต้านการก่อหนี้สิน.. ก่อนจะไม่มีใช้คืน