คอร์ดเพลง อีขี้ไห้ - เนย นฤมล

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง อีขี้ไห้ - เนย นฤมล   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 4281 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

ฟัAmงเพลงช้ากะเจ็บ Gฟังเพลงเร็วกะเหงา

ฟังเFพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วCนั่งไห้..

สินAmอนกะคิดฮอดเขา ผู้บ่าวเGก่าที่ถิ่มเฮาไป

ลืFมบ่ได้ G หน่ายเจ้าขอCงแฮง..


* อีขี้ไFห้ หมู่ตั้งฉาGยา บทเจ้าน้ำEmตา ปานนักแAmสดง

   Gบ่แม่นน้องทำFท่า บ่แม่นน้องGเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหCลี..


** น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. ยังGฮักแพง

     น้องไห้ย้อนคิดฮอดแEmฮง ย้อนEมันเหลือAmใจ..

     อGยู่สื่อๆกะไFห้ อยู่ๆกะน้ำตาไGหล ย้อนหลับตาไป กะเCห็น..หน้าเEจ้า

     น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. พี่ชGายเอย

     หัวใจน้องมันกะEmเลย มีฮอยเEจ็บที่พAmร้อมเศร้า

     แค่คGวามคิดฮอดมาFต้อย หัวใจเบGาๆ.. น้ำตากะย้อยCญามญาง..

Instru : / F / G / Em / Am G /
             / F / G / C / C /* อีขี้ไFห้ หมู่ตั้งฉาGยา บทเจ้าน้ำEmตา ปานนักแAmสดง

   Gบ่แม่นน้องทำFท่า บ่แม่นน้องGเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหCลี..


** น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. ยังGฮักแพง

     น้องไห้ย้อนคิดฮอดแEmฮง ย้อนEมันเหลือAmใจ..

     อGยู่สื่อๆกะไFห้ อยู่ๆกะน้ำตาไGหล ย้อนหลับตาไป กะเCห็น..หน้าเEจ้า

     น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. พี่ชGายเอย

     หัวใจน้องมันกะEmเลย มีฮอยเEจ็บที่พAmร้อมเศร้า

     แค่คGวามคิดฮอดมาFต้อย หัวใจเบGาๆ.. น้ำตากะย้อยCญามญาง..


** น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. ยังGฮักแพง

     น้องไห้ย้อนคิดฮอดแEmฮง ย้อนEมันเหลือAmใจ..

     อGยู่สื่อๆกะไFห้ อยู่ๆกะน้ำตาไGหล ย้อนหลับตาไป กะเCห็น..หน้าเEจ้า

     น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้Fบ่.. พี่ชGายเอย

     หัวใจน้องมันกะEmเลย มีฮอยเEจ็บที่พAmร้อมเศร้า

     แค่คGวามคิดฮอดมาFต้อย หัวใจเบGาๆ.. น้ำตากะย้อยCญามญาง..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง อีขี้ไห้ - เนย นฤมล

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
บันทึกเสียง : ภูไทเร็คคอร์ด

ฟังเพลงช้ากะเจ็บ ฟังเพลงเร็วกะเหงา
ฟังเพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งไห้..
สินอนกะคิดฮอดเขา ผู้บ่าวเก่าที่ถิ่มเฮาไป
ลืมบ่ได้  หน่ายเจ้าของแฮง..

* อีขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง
   บ่แม่นน้องทำท่า
   บ่แม่นน้องเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหลี..

** น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. ยังฮักแพง
     น้องไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ..
     อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล
     ย้อนหลับตาไป กะเห็น..หน้าเจ้า
     น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. พี่ชายเอย
     หัวใจน้องมันกะเลย มีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า
     แค่ความคิดฮอดมาต้อย หัวใจเบาๆ..
     น้ำตากะย้อยญามญาง..

[ Music ]

* อีขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง
   บ่แม่นน้องทำท่า
   บ่แม่นน้องเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหลี..

** น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. ยังฮักแพง
     น้องไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ..
     อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล
     ย้อนหลับตาไป กะเห็น..หน้าเจ้า
     น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. พี่ชายเอย
     หัวใจน้องมันกะเลย มีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า
     แค่ความคิดฮอดมาต้อย หัวใจเบาๆ..
     น้ำตากะย้อยญามญาง..

ซ้ำ ( ** )