คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์    [Print]
การเข้าชม : 26728 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A E / F#m E / D / E /


Aนมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเC#mปล่าบ่มีหยัง บ่เF#mป็นคือจั่ง ตอนที่เDฮาอยู่นำกัน

เหลียวเAบิ่งรอบๆข้าง คือบ่สวยC#mงามคือจั่งมื้อนั้น

บ่เF#mป็นคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เDธออยู่ข้างกาย


* จักแม่นเป็นจั่งC#mได๋ อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักF#mไปย่านเป็นประเด็น

   คนเก่าจั่งเDฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนEใจ


** หน้าหนาวปีAนี้ เธอบ่C#mอยู่ บ่ฮู้สิกอF#mดไผ

     อากาศEหนาวบ่ได้เฮ็ดให้Dคนตาย แต่อาการEใจของเฮาน่าเป็นห่วง

     กองไฟที่เคยAผิง ข้าวจี่ทาC#mไข่ที่เธอเคยF#mท้วง

     ผ้าห่มผืนเEก่า ที่เธอนั้นDหวง

     กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจไAด้บ่..E

Instru : / A C#m / F#m E / D / E / (2 Times)


* จักแม่นเป็นจั่งC#mได๋ อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักF#mไปย่านเป็นประเด็น

   คนเก่าจั่งเDฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนEใจ


** หน้าหนาวปีAนี้ เธอบ่C#mอยู่ บ่ฮู้สิกอF#mดไผ

     อากาศEหนาวบ่ได้เฮ็ดให้Dคนตาย แต่อาการEใจของเฮาน่าเป็นห่วง

     กองไฟที่เคยAผิง ข้าวจี่ทาC#mไข่ที่เธอเคยF#mท้วง

     ผ้าห่มผืนเEก่า ที่เธอนั้นDหวง

     กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจไAด้บ่..( E )

ซ้ำ ( ** )


กลับมาDmห่มมันใหม่ แล้วกอดEไว้คือกอดใจไAด้บ่..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์

คำร้อง/ทำนอง :  เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : หมากแอปเปิ้ลมิวสิค

แนมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเปล่าบ่มีหยัง
บ่เป็นคือจั่ง ตอนที่เฮาอยู่นำกัน
เหลียวเบิ่งรอบๆข้าง คือบ่สวยงามคือจั่งมื้อนั้น
บ่เป็นคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกาย

* จักแม่นเป็นจั่งได๋
   อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักไปย่านเป็นประเด็น
   คนเก่าจั่งเฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใจ

** หน้าหนาวปีนี้ เธอบ่อยู่ บ่ฮู้สิกอดไผ
     อากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตาย
     แต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง
     กองไฟที่เคยผิง ข้าวจี่ทาไข่ที่เธอเคยท้วง
     ผ้าห่มผืนเก่า ที่เธอนั้นหวง
     กลับมาห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่..

ซ้ำ ( * , ** , ** )

กลับมาห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่..