คอร์ดเพลง ภาวนา - MEYOU

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด A7
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด E
1

คอร์ด A
1

คอร์ด G#
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด B7
1


คอร์ดเพลง ภาวนา - MEYOU   [Print]
การเข้าชม : 567991 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Gร้อมเดินจากไBmป พร้อมแล้Emว เตรียมใจเอาCไว้ก่อนแBm Amล้ว   แค่ยังทนไม่ไDหว

Gร้อมเดินจากไBmป พร้อมแล้Emว เตรียมใจเอาCไว้นานแBm Amล้ว  ต่อจากนี้คงDไม่มี


Cธออยู่ตรงBmนี้ อยู่กับCฉัน ที่ได้Bmมีแค่เรื่องเราสองคA7น แต่ต่อจากDนี้..


 * คงทำได้เพียงแค่Gภาวนา  ภBmาวนาไปก่Em  Dmอน

   ก็รู้ดีว่าถึงCฝืนไปคงเท่าBmนั้น เพราะว่าความเป็นจAmริง  ไBmม่ใช่CความDฝัน

   คงทำได้เพียงแค่Gภาวนา ภBmาวนาไปก่Em  Dmอน

   ก็Gรู้ดีว่าถึงCฝืนไปคงเท่าBmนั้น เพราะว่าความเป็นจAmริง   Bm เธอCไม่ได้Dรักกัน

Instru : / G Bm / Em / Dm G / C / Bm /
             / Am Bm C D / E /Aร้อมภาวE/G#นา พร้อมแF#mล้ว

EตรียมใจเอาDไว้ก่อนแC#mล้ว    Bm แต่ยังEทำไม่ได้


Dธออยู่ตรC#mงนี้ อยู่กับDฉัน ที่ได้C#mมีแค่เรื่องเราสองคB7น แต่ต่อจากEนี้..


คงทำได้เพียงแค่Aภาวนา ภC#mาวนาไปก่F#m  Emอน

ก็Aรู้ดีว่าถึงDฝืนไปคงเท่าC#mนั้น เพราะว่าความเป็นจBmริง   C#mไม่ใช่คDวามEฝัน

คงทำได้เพียงแค่Aภาวนา ภC#mาวนาไปก่F#m  Emอน

ก็Aรู้ดีว่าถึงDฝืนไปคงเท่าC#mนั้น เพราะว่าความเป็นจBmริง    C#m  เธอไDม่ได้Eรักกัน

คงทำได้เพียงแค่Aภาวนา ภC#mาวนาไปก่F#mอน..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ภาวนา - MEYOU

พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว 
เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แค่ยังทนไม่ไหว
พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว 
เตรียมใจเอาไว้นานแล้ว ต่อจากนี้คงไม่มี

เธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน
ที่ได้มีแค่เรื่องเราสองคน แต่ต่อจากนี้...

คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
เพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝัน
คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
เพราะว่าความเป็นจริง เธอไม่ได้รักกัน

พร้อมภาวนา พร้อมแล้ว 
เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แต่ยังทำไม่ได้

เธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน
ที่ได้มีแค่เรื่องเราสองคน แต่ต่อจากนี้...

คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
เพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝัน
คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน
ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น
เพราะว่าความเป็นจริง เธอไม่ได้รักกัน

คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน..

คำร้อง/ทำนอง  : MEYOU
Producer/เรียบเรียง  : กวิน อินทวงษ์
Mixing Engineer  : มลฑล ดิลกชวนิศ
Mastering  : สราวุธ พรพิทักษ์สุข
Drums   : ภูษณะ ตรีบุรุษ
Guitar   : จุติโชค อัศรัสกร