คอร์ดเพลง ถามใจ - กินรี

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง ถามใจ - กินรี    [Print]
การเข้าชม : 2830 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C Em / F G / F G /


หากชีCวิตคนเEmรา ต้องFการอะไรหลายGอย่าง

  Am ก็ไขว่ก็คEmว้าเอา แต่Fคงไม่ได้ดั่งGหวัง

  Am ฉันก็คEmนหนึ่ง ยังFสู้วิ่งตามความCฝัน

  Am ไม่ท้อแต่มุ่Emงมั่น สักFวันฝันต้องเป็นจGริง


* หากน้ำCตาคนเEmรา ไหลFมาเวลารู้Gสึก

   Am ก็ลองนึกEmคิดดู ว่าFเราสู้แล้วหรือGยัง

   Am โลกนี้มัEmนกว้าง เส้นFทางเต็มด้วยขวากCหนาม

   Am แต่ต้องมีหEmนทางทุกอFย่าง เราต้องมีความศรัทGธา


** ถามใจตัวFเองว่าเรานี้Gสู้ สุดตัวหรือAmยัง

     ถ้ายังไม่เต็มกำFลัง บอกตัวเGองว่าไม่ถAmอย

     สองมือสองเท้าเFรายังGมี  และเอาชCนะหัวEmใจของAmตัวเอง

     ทุกDmสิ่งที่ปารถEmนา ทุกอDmย่างมันต้องได้GมาเพราะตัวเAmอง

Instru : / C / C Em / F G /


* หากน้ำCตาคนเEmรา ไหลFมาเวลารู้Gสึก

   Am ก็ลองนึกEmคิดดู ว่าFเราสู้แล้วหรือGยัง

   Am โลกนี้มัEmนกว้าง เส้นFทางเต็มด้วยขวากCหนาม

   Am แต่ต้องมีหEmนทางทุกอFย่าง เราต้องมีความศรัทGธา


** ถามใจตัวFเองว่าเรานี้Gสู้ สุดตัวหรือAmยัง

     ถ้ายังไม่เต็มกำFลัง บอกตัวเGองว่าไม่ถAmอย

     สองมือสองเท้าเFรายังGมี  และเอาชCนะหัวEmใจของAmตัวเอง

     ทุกDmสิ่งที่ปารถEmนา ทุกอDmย่างมันต้องได้GมาเพราะตัวเAmอง

Instru : / Am / F G / F G / F / G /


** ถามใจตัวFเองว่าเรานี้Gสู้ สุดตัวหรือAmยัง

     ถ้ายังไม่เต็มกำFลัง บอกตัวเGองว่าไม่ถAmอย

     สองมือสองเท้าเFรายังGมี  และเอาชCนะหัวEmใจของAmตัวเอง

     ทุกDmสิ่งที่ปารถEmนา ทุกอDmย่างมันต้องได้GมาเพราะตัวเAmอง..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ถามใจ - กินรี

หากชีวิตคนเรา ต้องการอะไรหลายอย่าง
ก็ไขว่ก็คว้าเอา แต่คงไม่ได้ดั่งหวัง
ฉันก็คนหนึ่ง ยังสู้วิ่งตามความฝัน
ไม่ท้อแต่มุ่งมั่น สักวันฝันต้องเป็นจริง

* หากน้ำตาคนเรา ไหลมาเวลารู้สึก
   ก็ลองนึกคิดดู ว่าเราสู้แล้วหรือยัง
   โลกนี้มันกว้าง เส้นทางเต็มด้วยขวากหนาม
   แต่ต้องมีหนทางทุกอย่าง
   เราต้องมีความศรัทธา

** ถามใจตัวเองว่าเรานี้สู้ สุดตัวหรือยัง
     ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเองว่าไม่ถอย
     สองมือสองเท้าเรายังมี
     และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
     ทุกสิ่งที่ปารถนา
     ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง

[ Music ]

* หากน้ำตาคนเรา ไหลมาเวลารู้สึก
   ก็ลองนึกคิดดู ว่าเราสู้แล้วหรือยัง
   โลกนี้มันกว้าง เส้นทางเต็มด้วยขวากหนาม
   แต่ต้องมีหนทางทุกอย่าง
   เราต้องมีความศรัทธา

** ถามใจตัวเองว่าเรานี้สู้ สุดตัวหรือยัง
     ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเองว่าไม่ถอย
     สองมือสองเท้าเรายังมี
     และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
     ทุกสิ่งที่ปารถนา
     ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง

[ Music ]

** ถามใจตัวเองว่าเรานี้สู้ สุดตัวหรือยัง
     ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเองว่าไม่ถอย
     สองมือสองเท้าเรายังมี
     และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
     ทุกสิ่งที่ปารถนา
     ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง..