คอร์ดเพลง กำลังใจ - โฮป

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด D
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง กำลังใจ - โฮป    [Print]
การเข้าชม : 142573 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / D / Bm / G / A / D /


ในยามที่ท้อแDท้ ขอเพียงแค่คนหBmนึ่ง จะคิดAถึง และคอยห่วงDใย

ในยามที่ชีBmวิต หม่นหมองร้องไDห้ ขอเพียงมีใAคร ปลอบGใจ สักDคน

ในวันที่โลกDร้าง ความหวังให้Bmวาด มันขาดมันAหาย ใครจะช่วยDเติม

เพิ่มพลังBmใจ ให้ฉันได้Dเริ่ม ต่อสู้อีกคAรั้ง บนGหนทางไDกล


* กำD..ลัAง..ใBmจ  จากใครหGนอ ขอเป็นAทาน ให้ฝันให้Dใฝ่

   ให้ชีBmวิต ได้มีแรงDใจ ให้ดวงAใจ ลุกโGชนความหBmวัง

   กำD..ลัAง..ใBmจ  จากใครGหนอ ขอเป็นAทาน ให้ฉันได้ไDหม

   ดั่งหยาดBmฝน บนฝากฟ้าไDกล ที่หยาดAริน สู่Gพื้น Aดินแห้งDผาก

Instru : / D / Bm / A / D /
             / Bm / D / A / D / G A / D /* กำD..ลัAง..ใBmจ  จากใครหGนอ ขอเป็นAทาน ให้ฝันให้Dใฝ่

   ให้ชีBmวิต ได้มีแรงDใจ ให้ดวงAใจ ลุกโGชนความหBmวัง

   กำD..ลัAง..ใBmจ  จากใครGหนอ ขอเป็นAทาน ให้ฉันได้ไDหม

   ดั่งหยาดBmฝน บนฝากฟ้าไDกล ที่หยาดAริน สู่Gพื้น Aดินแห้งDผาก..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง กำลังใจ - โฮป

ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง
จะคิดถึง และคอยห่วงใย
ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องไห้
ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน

ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด
มันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม
ต่อสู้อีกครั้ง บนหนทางไกล

* กำ..ลัง..ใจ  จากใครหนอ
   ขอเป็นทาน ให้ฝันให้ใฝ่
   ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ
   ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
   กำ..ลัง..ใจ  จากใครหนอ
   ขอเป็นทาน ให้ฉันได้ไหม
   ดั่งหยาดฝน บนฝากฟ้าไกล
   ที่หยาดริน สู่พื้น ดินแห้งผาก

[ Music ]

* กำ..ลัง..ใจ  จากใครหนอ
   ขอเป็นทาน ให้ฝันให้ใฝ่
   ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ
   ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
   กำ..ลัง..ใจ  จากใครหนอ
   ขอเป็นทาน ให้ฉันได้ไหม
   ดั่งหยาดฝน บนฝากฟ้าไกล
   ที่หยาดริน สู่พื้น ดินแห้งผาก..