คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง - ปรีชา ปัดภัย (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Bm
1


คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง - ปรีชา ปัดภัย (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 2489315 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am / Em / Am / G / (2 Times)


สิใCห้ไปยินดีอีหEmยัง กำลังสิตายมึงAmฮู้บ่

บ่ได้Cสนมื้อสันวันดี ไผสิมีแEmฮงกะส่างเถาะ บ่Amไปเหยียบ

ตามระเFบียบเสร็จเขาจนGได้ ญาติผู้ใEmหญ่คือสิหน้าบาน ปานกระAmด้ง

กะฮักสิFตาย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง

มันอยู่บ่ได้ อยากGอายเขา โอ้..

Instru : / G C F G / E / 


* น้ำตาAmตก ลงโจก จักโEmบก มันจังสิพอ

   พอสิFฆ่า คนจั่งมึง ให้Gตายไปจากใจ

   เคีAmยดให้คักๆ เบิดเEmหล้าจักว่าจักไห กะยังบ่ไF

   ยังบ่ตาย ไปจากใจ จักG Am Bm C G..    เทื่อ..  โอ้..


** มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดFฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเGถียง

    แนมไปกองเEmฟียง กะเห็นแต่หน้าขาAmวๆ

    เมากะเมาพอFตาย ยังเห็นแต่ภาพเก่Gาๆ กูคิดฮอดเขา โAmอ้ย..

    มันเจ็บพอปานสิใจFขาด พัดไปกับสายลมGส่า

    ลิ่วหลุดไปคือว่Emาว ที่เอาคืนบ่ไAmด้

    ห่ายเหล้าเข้าFปาก สะมั๊กจนน้ำตาไGหล

    ฮ้องเอิ้นใส่เEสียง Amมาเด้อ ขวัญเอย.. โอ้..

Instru : / F G / Em Am / F G / Am /
             / F G / Em Am / F G / C F F C / E /* น้ำตาAmตก ลงโจก จักโEmบก มันจังสิพอ

   พอสิFฆ่า คนจั่งมึง ให้Gตายไปจากใจ

   เคีAmยดให้คักๆ เบิดเEmหล้าจักว่าจักไห กะยังบ่ไF

   ยังบ่ตาย ไปจากใจ จักG Am Bm C G..    เทื่อ..  โอ้..


** มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดFฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเGถียง

    แนมไปกองเEmฟียง กะเห็นแต่หน้าขาAmวๆ

    เมากะเมาพอFตาย ยังเห็นแต่ภาพเก่Gาๆ กูคิดฮอดเขา โAmอ้ย..

    มันเจ็บพอปานสิใจFขาด พัดไปกับสายลมGส่า

    ลิ่วหลุดไปคือว่Emาว ที่เอาคืนบ่ไAmด้

    ห่ายเหล้าเข้าFปาก สะมั๊กจนน้ำตาไGหล

    ฮ้องเอิ้นใส่เEสียง Amมาเด้อ ขวัญเอย..

Outro : / F G / Em Am / F G / Am / Am /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง กอดเสาเถียง - ปรีชา ปัดภัย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ภูไท

สิให้ไปยินดีอีหยัง กำลังสิตายมึงฮู้บ่
บ่ได้สนมื้อสันวันดี
ไผสิมีแฮงกะส่างเถาะ บ่ไปเหยียบ
ตามระเบียบเสร็จเขาจนได้
ญาติผู้ใหญ่คือสิหน้าบาน ปานกระด้ง
กะฮักสิตาย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง
มันอยู่บ่ได้ อยากอายเขา โอ้..

* น้ำตาตก ลงโจก จักโบก มันจังสิพอ
   พอสิฆ่า คนจั่งมึง ให้ตายไปจากใจ
   เคียดให้คักๆ เบิดเหล้าจักว่าจักไห
   กะยังบ่ไป ยังบ่ตาย
   ไปจากใจ จักเทื่อ.. โอ้..

** มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอด
    เฮ็ดได้แต่กอดเสาเถียง
    แนมไปกองเฟียง กะเห็นแต่หน้าขาวๆ
    เมากะเมาพอตาย ยังเห็นแต่ภาพเก่าๆ
    กูคิดฮอดเขา โอ้ย..
    มันเจ็บพอปานสิใจขาด พัดไปกับสายลมส่า
    ลิ่วหลุดไปคือว่าว ที่เอาคืนบ่ได้
    ห่ายเหล้าเข้าปาก สะมั๊กจนน้ำตาไหล
    ฮ้องเอิ้นใส่เสียง มาเด้อ ขวัญเอย.. โอ้..

ซ้ำ ( * , ** )