คอร์ดเพลง ไว้ใจ
อำพล ลำพูนคอร์ดเพลง ไว้ใจ
อำพล ลำพูน
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ไว้ใจ

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ไว้ใจ - อำพล ลำพูน

คำร้อง  :  สีฟ้า
ทำนอง  :  อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง  :  อภิไชย เย็นพูนสุข

เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง ก็คิดว่ายังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหาย ยัง ไว้ใจ ยังยอมปล่อยเธอลำพัง
ไม่คิดว่าความไว้ใจ จะกลายเป็นความเหินห่าง
ผลลัพธ์คือความจืดจาง หมด หนทาง
จะทำให้เป็นเหมือนเดิม..

* สุดท้ายคือ เจ็บ เจ็บ เจ็บ บาดเจ็บ เจียนตาย
   โดนเธอทำ เจ็บช้ำจนตาย..

** จุดอ่อนจากการที่ไว้.. ใจ..
    คือโดนทำร้ายแทบเสีย.. คน..
    จุดอ่อนจากการเชื่อถือ.. คน บางคน
    มีผลคือต้องผิดหวัง..
    จุดจบก็คือต้องเสีย.. ใจ (ที่แท้คือความไว้ใจ)
    รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง (เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
    จุดจบมีรออยู่แล้ว.. ปลาย.. ทาง คงรู้ว่าเป็นอย่างไร..

[ Music ]

เพราะคิดว่าความไว้ใจ จะซื้อหัวใจของเธอ
ฉันถึงเชื่อเธอเสมอ เมื่อพบเจอ เธอเดินอยู่กับใครๆ
ไม่คิดว่าในที่สุด เธอเองจะปันหัวใจ
ที่แท้คนโดนทำร้าย คนแพ้พ่าย คือคนที่เชื่อใจเธอ..

* สุดท้ายคือ เจ็บ เจ็บ เจ็บ บาดเจ็บ เจียนตาย
   โดนเธอทำ เจ็บช้ำจนตาย..

** จุดอ่อนจากการที่ไว้.. ใจ..
    คือโดนทำร้ายแทบเสีย.. คน..
    จุดอ่อนจากการเชื่อถือ.. คน บางคน
    มีผลคือต้องผิดหวัง..
    จุดจบก็คือต้องเสีย.. ใจ (ที่แท้คือความไว้ใจ)
    รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง (เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
    จุดจบมีรออยู่แล้ว.. ปลาย.. ทาง คงรู้ว่าเป็นอย่างไร..

** จุดอ่อนจากการที่ไว้.. ใจ (ที่แท้คือความไว้ใจ)
    คือโดนทำร้ายแทบเสีย.. คน (เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
    จุดจบมีรออยู่แล้ว.. ปลาย.. ทาง
    คงรู้ว่าเป็นอย่างไร เพราะรักจึงยอมไว้ใจ..

[ Music ]

    เพราะรักจึงยอมไว้ใจ..