คอร์ดเพลง Somewhere over the Rainbow
Israel "IZ" Kamakawiwoʻole (#คอร์ดง่ายๆ)คอร์ดเพลง Somewhere over the Rainbow
Israel "IZ" Kamakawiwoʻole (#คอร์ดง่ายๆ)
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง Somewhere over the Rainbow

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง Somewhere over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole

Somewhere over the rainbow  Way up high
And the dreams that you dream of
Once in a lullaby..  oh,
Somewhere over the rainbow  Bluebirds fly
And the dreams that you dream of
Dreams really do come true-ooh-ooh.. ooh..

* Someday I'll wish upon a star
   Wake up where the clouds are far behind me..
   Where trouble melts like lemon drops
   High above the chimney tops
   That's where You'll find me, oh

Somewhere over the rainbow  Bluebirds fly
And the dream that you dare to
Oh why, oh why can't I?  I.. oh,

* Someday I'll wish upon a star
   Wake up where the clouds are far behind me..
   Where trouble melts like lemon drops
   High above the chimney tops
   That's where You'll find me, oh

Somewhere over the rainbow  Way up high
And the dream that you dare to
why, oh why can't I?  I..