คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด - กระต่าย พรรณนิภา ft.เนม สุรพงศ์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1

คอร์ด E
1

คอร์ด C
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด - กระต่าย พรรณนิภา ft.เนม สุรพงศ์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 70504 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am G / Em Am /
           / F G / Em E / E /กะอยากไปหาหละเAmนาะ กะอยากไปกอดไปหละหGนอ

 Fฮู้บ่ Gคนอยู่ไกลมันAmเหงา

บ่กล้าออกไปAmไส เปิดมือถือเบิ่งGข่าว

ในห้องเFช่า ติดGตาม สถานกAmารณ์


อยากคืนเมือFบ้าน อยากไปกอดแGม่ คำคิงให้แEmหน่ อิพ่อหล่าย่Amาน

แต่ทางFการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทEาง..


* โควิดกะFย่าน คนอยู่Gบ้านกะอยากเAmมือกอด

   เงินกะFช๊อต งานบ่เGดิน ขาดเขินซุอCย่าง

   บ่ได้ติดเAmชื่อ บ่ได้เป็นไAข้ แต่ใจมันอุDmกอั่ง

   ถ่าอีกจักGวาง ทางใจสองเEmฮา จั่งค่อยเว้ากัน

Instru : / Am / G / F /


  Amทุกๆครั้งที่หลับตาลงยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม

 G ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง

 F ฝนกะตกรินๆ หอมกลิ่นดินฮินๆ

  ใEจแห่งฮำฮอน คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น

  อAmยากสิกลับเมือบ้าน อยากไปแลนเล่นท่ง

  หน่อไม้ไผ่Gป่า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่ง

  แFต่ว่าตอนนี้ ต้องกักโตกักใจ เพราะว่าไวEรัส โควิดบ่เข้าใผ๋ออกใผ๋

Instru : / F G / Am / F G / C /
             / Am A / Dm / Em G / Am /อยากเล่นสงกFรานต์ อยากไปกราบแGม่ คำคิงให้แEmหน่ อิพ่อหล่าย่Amาน

แต่ทางFการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทEาง


* โควิดกะFย่าน คนอยู่Gบ้านกะอยากเAmมือกอด

   เงินกะFช๊อต งานบ่เGดิน ขาดเขินซุอCย่าง

   บ่ได้ติดเAmชื่อ บ่ได้เป็นไAข้ แต่ใจมันอุDmกอั่ง

   ถ่าอีกจักGวาง ทางใจสองเEmฮา จั่งค่อยเAmว้ากัน

Instru : / F G / Am /


กะทำใจหละเAmนาะ บอกใจให้สู้Gต่อ เฝ้Fารอ เEmฮาสิก้าวผ่านด้Amวยกัน

อย่าฟ้าวกอดใผ๋เAmด้อ อย่าเผลอเข้าใกล้ใGผ๋

คนของFใจ โอ้ โฮ๊ะ โGอย ยังเป็นอ้ายคนเดียว..

Outro : / Am G / Em Am /
            / F G / Em E / E / Am /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด - กระต่าย พรรณนิภา ft.เนม สุรพงศ์

คำร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ แสงเดือน, เนม สุรพงศ์(ท่อนแร๊ป)
เรียบเรียง : จักรี อบมา

กะอยากไปหาหละเนาะ
กะอยากไปกอดไปหละหนอ
ฮู้บ่ คนอยู่ไกลมันเหงา
บ่กล้าออกไปไส เปิดมือถือเบิ่งข่าว
ในห้องเช่า ติดตาม สถานการณ์

อยากคืนเมือบ้าน อยากไปกอดแม่
คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน
แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง..

* โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากเมือกอด
   เงินกะช๊อต งานบ่เดิน ขาดเขินซุอย่าง
   บ่ได้ติดเชื่อ บ่ได้เป็นไข้ แต่ใจมันอุกอั่ง
   ถ่าอีกจักวาง ทางใจสองเฮา จั่งค่อยเว้ากัน

ทุกๆครั้งที่หลับตาลงยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม
ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า
ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง
ฝนกะตกรินๆ หอมกลิ่นดินฮินๆ
ใจแห่งฮำฮอน คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น
อยากสิกลับเมือบ้าน อยากไปแลนเล่นท่ง
หน่อไม้ไผ่ป่า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่ง
แต่ว่าตอนนี้ ต้องกักโตกักใจ
เพราะว่าไวรัส โควิดบ่เข้าใผ๋ออกใผ๋

อยากเล่นสงกรานต์ อยากไปกราบแม่
คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน
แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง

* โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากเมือกอด
   เงินกะช๊อต งานบ่เดิน ขาดเขินซุอย่าง
   บ่ได้ติดเชื่อ บ่ได้เป็นไข้ แต่ใจมันอุกอั่ง
   ถ่าอีกจักวาง ทางใจสองเฮา จั่งค่อยเว้ากัน
 
กะทำใจหละเนาะ บอกใจให้สู้ต่อ
เฝ้ารอ เฮาสิก้าวผ่านด้วยกัน
อย่าฟ้าวกอดใผ๋เด้อ อย่าเผลอเข้าใกล้ใผ๋
คนของใจ โอ้ โฮ๊ะ โอย ยังเป็นอ้ายคนเดียว..