คอร์ดเพลง ลุงขี้เมา - คาราบาว

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง ลุงขี้เมา - คาราบาว    [Print]
การเข้าชม : 1910950 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am G / (4 Times)
           / F / E7 / Am G / Am G / F / E7 /อุทาหAmรณ์ของคนรุ่นเCก่า มีชายชDmราเป็นคนขี้เGมา

งานการไม่มีFทําแกกินแต่เหล้า กินตั้งแต่เE7ช้า ทุกวี่วัAm G

เหAmตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทCาน ร่อนเร่พเนDmจรแหล่งที่คนพลุกพGล่าน

ร่างกายซูบโFซมผิวตัวดํากร้าน ตัวสั่นสะท้E7าน เพราะพิษสุราเรื้อAmรัง


 เมื่อครั้งยังหFนุ่มแกเคยทํานา มุ่งเอาหลังสู้Gฟ้า ปลูกข้าวให้คนAmกิน

 หนี้สินล้นFตัวเพราะมัวแต่ทํานาไม่เคยเรียนรู้วิGชา

 ที่นาก็หลุดลอAm G  Am G


Amาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังCคํ่า เหน็ดเหนื่อยแทบตDmายได้แต่ค่าแรงตํ่าG

ก็เป็นคนFจน ย่อมเสียเปรียบเป็นประจํา

กลํ้ากลืนความชอกชํ้าE7 ถ้าไม่ทําก็อดกิAm G

Amนยามจะกินไม่เคยเต็มCอิ่ม ในยามจะนDmอนไม่เคยเต็มGตื่น 

หลับลงคราวFใดฝันร้ายทุกคืน สร้างความขมขื่E7น จนจิตใจอ่อนAmแอ 


 ยามเจ็บFไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน เพราะต้องใช้แรงGงาน ยิ่งกว่าใช้แรงAmวัว

 คนทุกFคนต้องทํางานเหมือนควาย

 แต่หนี้สินยังมากGมาย เกิดเป็นควายดีกว่าคน

Instru : / Am / F / E7 / Am / F / E7 / Am /
             / F / E7 / Am / F / E7 /หมดสิ้นปัญAmญาของชาวนาบ้านCนอก ร่อนเร่เข้าDmมาเป็นจับกังในบางGกอก

สูญสิ้นราFคาพอแก่ชราหัวหงอก หาทางออกสุดท้E7าย ด้วยสุราเมรัAm G

กิAmนเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเCก่า หาเงินมาไDmด้ก็เอาไปกินเหGล้า

มันกลุ้มก็ยิ่งFกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา ร่างกายก็ปวดร้E7าว โรคร้ายก็คุกคAmาม


* เช้าวันหFนึ่ง มีคนพบศพ ขี้เมานอนGตาย อยู่ที่ใต้สะพานลAmอย

ซ้ำ ( * , * , * , * , * ) (Fade out..)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ลุงขี้เมา - คาราบาว

อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า มีชายชราเป็นคนขี้เมา 
งานการไม่มีทําแกกินแต่เหล้า
กินตั้งแต่เช้า..ทุกวี่วัน
เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
ร่างกายซูบโซมผิวตัวดํากร้าน
ตัวสั่นสะท้าน..เพราะพิษสุราเรื้อรัง

   เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
   มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า..ปลูกข้าวให้คนกิน
   หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
   ไม่เคยเรียนรู้วิชา..ที่นาก็หลุดลอย

มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าๆ
ก็เป็นคนจน ย่อมเสียเปรียบเป็นประจํา
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า..ถ้าไม่ทําก็อดกิน
ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น 
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
สร้างความขมขื่น..จนจิตใจอ่อนแอ 

   ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
   เพราะต้องใช้แรงงาน..ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
   คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
   แต่หนี้สินยังมากมาย..เกิดเป็นควายดีกว่าคน

หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก 
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
หาทางออกสุดท้าย..ด้วยสุราเมรัย

กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า 
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม

* เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ ขี้เมานอนตาย
   อยู่ที่ใต้สะพานลอย

ซ้ำ ( * , * , * , * , * )