คอร์ดเพลง ฟ้า - Tattoo Colour

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Amaj7
1

คอร์ด C#m7
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด D
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Dm7
1

คอร์ด A
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด F
1


คอร์ดเพลง ฟ้า - Tattoo Colour   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 651584 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Amaj7 / C#m7 / F#m /
           / Amaj7 Bm7 C#m7 D / Bm7 / E /  คิAmaj7ดอยู่ ว่าต้องC#m7ทนไว้ จะทุBm7กข์จะทนเท่าไร ความDm7รักจะพาหัวใจไป

  คิAmaj7ดเอง ว่าต้องC#m7ทนไว้ แต่ยิ่งBm7ทุกข์ยิ่งทนเท่าไร ความDm7รักที่มียิ่งหายไป


 * จะโF#mทษดิน จะC#m7โทษน้ำ จะโBm7ทษเดือนและAดาว

    กับเF#mรื่องราว ที่C#m7ปวดร้าว ที่เBm7ธอมาทำแล้วEหนีไป


 ** Amaj7ฟ้า ถ้าไม่ส่งC#m7มา   ให้เF#mธอมีใจ

     บAmaj7อก       Bm7กัน     C#m7ซัก     Dคำเป็นไรC#m7

     ว่าเหตุBm7ใด ต้องมาทำEร้ายกัน

     จาAmaj7กนี้ เรื่องราวC#m7ที่มี   ก็ให้F#mลืมมันไป

     อAmaj7ย่า       Bm7จำ     C#m7ว่า     เDคยเป็นใครC#m7

     ว่ามีใBm7ครที่เคยทำEร้าย คนอย่างฉัน

Instru : / Bm7 / Amaj7 / (3 Times)
             / Bm7 / D E /  ทุAmaj7กวัน จวบจนC#m7วันนี้   ชีBm7วิตที่เราต้องมี จากDm7นี้ต้องทำตัวเช่นไร

  น้ำAmaj7ตา ที่ยังC#m7รินไหล จากความBm7รักที่มีทั้งใจ

  สุดท้Dm7ายเค้านั้นหายไป


 * จะโF#mทษดิน จะC#m7โทษน้ำ จะโBm7ทษเดือนและAดาว

    กับเF#mรื่องราว ที่C#m7ปวดร้าว ที่เBm7ธอมาทำแล้วEหนีไป


 ** Amaj7ฟ้า ถ้าไม่ส่งC#m7มา   ให้เF#mธอมีใจ

     บAmaj7อก       Bm7กัน     C#m7ซัก     Dคำเป็นไรC#m7

     ว่าเหตุBm7ใด ต้องมาทำEร้ายกัน

     จาAmaj7กนี้ เรื่องราวC#m7ที่มี   ก็ให้F#mลืมมันไป

     อAmaj7ย่า       Bm7จำ     C#m7ว่า     เDคยเป็นใครC#m7

     ว่ามีใBm7ครที่เคยทำEร้าย..


G จบกันซักที จบกันแค่Cนี้ ไม่มีใคร

 มีแต่Emฟ้า ที่Aมองมา เห็นน้ำDmตา จากEนี้ไป


** โปรดเถิAmaj7ดฟ้า ถ้าไม่ส่C#m7งมา  ให้เF#mธอมีใจ

     ก็Amaj7บอก      Bm7กัน     C#m7ได้    ไDหม  C#m7       เหตุBm7ใดต้องมาทำEร้ายกัน

     จาAmaj7กนี้ เรื่องราวC#m7ที่มี  ก็ให้F#mลืมมันไป

       อAmaj7ย่า       Bm7จำ    ไC#m7ด้      ไDหม  C#m7      ว่า มีใBm7ครที่เคยทำEร้าย..

      ว่ามีใBm7ครที่มาทำEร้าย.. คนอย่างฉันF  E  Amaj7..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ฟ้า - Tattoo Colour

คิดอยู่ ว่าต้องทนไว้ จะทุกข์จะทนเท่าไร
ความรักจะพาหัวใจไป
คิดเอง ว่าต้องทนไว้ แต่ยิ่งทุกข์ยิ่งทนเท่าไร
ความรักที่มียิ่งหายไป

 * จะโทษดิน จะโทษน้ำ จะโทษเดือนและดาว
    กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว ที่เธอมาทำแล้วหนีไป

 ** ฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ
      บอก กัน ซัก คำเป็นไร
      ว่าเหตุใด ต้องมาทำร้ายกัน
      จากนี้ เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป
      อย่า จำ ว่า เคยเป็นใคร
      ว่ามีใครที่เคยทำร้าย คนอย่างฉัน

ทุกวัน จวบจนวันนี้ ชีวิตที่เราต้องมี
จากนี้ต้องทำตัวเช่นไร
น้ำตา ที่ยังรินไหล จากความรักที่มีทั้งใจ
สุดท้ายเค้านั้นหายไป

 * จะโทษดิน จะโทษน้ำ จะโทษเดือนและดาว
    กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว ที่เธอมาทำแล้วหนีไป

 ** ฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ
      บอก กัน ซัก คำเป็นไร
      ว่าเหตุใด ต้องมาทำร้ายกัน
      จากนี้ เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป
      อย่า จำ ว่า เคยเป็นใคร
      ว่ามีใครที่เคยทำร้าย..

จบกันซักที จบกันแค่นี้ ไม่มีใคร
มีแต่ฟ้า ที่มองมา เห็นน้ำตา จากนี้ไป

โปรดเถิดฟ้า ถ้าไม่ส่งมา
ให้เธอมีใจ ก็บอก กัน ได้ ไหม
เหตุใดต้องมาทำร้ายกัน
จากนี้ เรื่องราวที่มี
ก็ให้ลืมมันไป อย่า จำ ได้ ไหม
ว่ามีใครที่เคยทำร้าย..
ว่ามีใครที่มาทำร้าย.. คนอย่างฉัน..