คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C#m
1

คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด B
1

คอร์ด G#
1


คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน    [Print]
การเข้าชม : 18886 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

อ้ายบ่ได้C#mขี่เฟอร์ลาลี่ สูบAยามาโบโล บ่ได้แEต่งโตโก้ นุ้งเBสื้อเน็บใน

Instru : / C#m / A / E / B /


บ่ได้เC#mฮียนหนังสื่อ จบปริญญา

บ่ได้Aมีความฮู้คือจังครูบา ปากEกา บ่เคBยจับ

บ่ได้C#mมีสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูก มีแต่เAสื้อโตเก่า

พร้อมกับรถไถฮ้าEงๆ พอได้แล่นลBงท่ง

กะคงคือC#mจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด

มันห่างไAกลกันคัก อ้ายมันพอกาวๆ

เจ้าได้Eสวมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาว

เฮียงกับBขวดเหล้าขาว มันเทียบเขาBบ่ได้ โG#อ้ย..


* อ้ายบ่ได้C#mขี่เฟอร์ลาลี่ สูบAยามาโบโล บ่ได้แEต่งโตโก้ นุ้งเBสื้อเน็บใน

   ก็เป็นแค่C#mคนธรรมดา นอนAนาเลี้ยงไก่

   กะมีแEต่หัวใจบ้าBนๆ คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

Instru : / C#m / A / E / B /
             / C#m A / E B / C#m A / E / B /เจ้าC#mมันระดับไฮโซ แต่ว่าโตAอ้ายโกโรโกโส

พ้อหEน้าแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าBขาวสองซาวดีกรี

อย่าเC#mว้าไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตAอ้ายนั้นบ่เคยมี

บ่Eมี..บ่มีไBผเอา กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่C#mพอ

Instru : / A / E / B /


กะคงคือC#mจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแAนมหยังหมาวัด

มันห่างไEกลกันคัก อ้ายมันBพอกาวๆ

เจ้าได้สC#mวมกุดชี่ แต่อ้ายได้Aสุบแค่ซ้างดาว

เฮียงกับEขวดเหล้าขาว มันเทียบเขาBบ่ได้..โG#อ้ย..


* อ้ายบ่ได้C#mขี่เฟอร์ลาลี่ สูบAยามาโบโล บ่ได้แEต่งโตโก้ นุ้งเBสื้อเน็บใน

   ก็เป็นแค่C#mคนธรรมดา นอนAนาเลี้ยงไก่

   กะมีแEต่หัวใจบ้าBนๆ คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

Outro : / C#m / A / E / B /

(มันบ่เหมาะกับไฮโซเหรอก..)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง บ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์, แจ็ค ลูกอีสาน
กีต้าร์ : แซมมี่ ก้านกล้วยBE
เรียบเรียง : บ่าวเบส หัวหน้าเด็กน้อย

อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล
บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน

บ่ได้เฮียนหนังสื่อ จบปริญญา
บ่ได้มีความฮู้คือจังครูบา ปากกา บ่เคยจับ
บ่ได้มีสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูก มีแต่เสื้อโตเก่า
พร้อมกับรถไถฮ้างๆ พอได้แล่นลงท่ง

กะคงคือจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด
มันห่างไกลกันคัก อ้ายมันพอกาวๆ
เจ้าได้สวมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาว
เฮียงกับขวดเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ได้ โอ้ย..

* อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล
   บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน
   ก็เป็นแค่คนธรรมดา นอนนาเลี้ยงไก่
   กะมีแต่หัวใจบ้านๆ
   คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

เจ้ามันระดับไฮโซ แต่ว่าโตอ้ายโกโรโกโส
พ้อหน้าแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าขาวสองซาวดีกรี
อย่าเว้าไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตอ้ายนั้นบ่เคยมี
บ่มี..บ่มีไผเอา กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่พอ

กะคงคือจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด
มันห่างไกลกันคัก อ้ายมันพอกาวๆ
เจ้าได้สวมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาว
เฮียงกับขวดเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ได้ โอ้ย..

* อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล
   บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน
   ก็เป็นแค่คนธรรมดา นอนนาเลี้ยงไก่
   กะมีแต่หัวใจบ้านๆ
   คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

(มันบ่เหมาะกับไฮโซเหรอก..)