คอร์ดเพลง คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด B7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด B
1


คอร์ดเพลง คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น    [Print]
การเข้าชม : 4956 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

น้องสิCบ่งี่เง่า สิบ่เDอาแต่ใจ สิบ่โBmทรจิกอ้ายตอนอ้ายEmอยู่กับหมู่

เฮ็ดจังไCด๋กะได้ให้อ้ายอยู่D B7     อยู่ฮักน้องคืEmอเก่า..

Instru : / Em / Bm / C D / G /
             / Am D / Bm Em / C D / Em /เป็นEmคำขอ คำBmขอของคนสิตาย ตAmอนน้องฮู้ว่าDอ้ายสิไปกับเGขา

ความเAmหงาเข้ามาแทรกDใจ  เBmกือบสิตายย้อนโEmรคซึมเศร้า

หัวCใจมันเป็นเหง้าเหงา ตอนอ้ายมาเDว้า ว่าใB7ห้เฮาเลิกกัEmนสา


  Amใจสั่นเฮ็ดอิหยังบ่ถืก ป่านว่าBmถืกเอามีดมากรีดหน้า

 อาCการปานคนเป็นบ้า กลั่นน้ำDตาบ่ไหว..


* น้องสิCบ่งี่เง่า สิบ่เDอาแต่ใจ สิบ่โBmทรจิกอ้ายตอนอ้ายEmอยู่กับหมู่

   เฮ็ดจังไCด๋กะได้ให้อ้ายอDยู่ ฮักน้องGคือเก่า

   ขอให้Cถอนคำเว้าเฮาเDลิกกันสา แล้วให้Bmอ้ายกลับมาฮักEmกันคือเก่า

   ขอให้Cถือว่าเป็นคำเDว้า ของคนEmสิตาย ( D )

Instru : / Em D / C / Em D / C / D /


ยอมAmรับว่าเคยปากหมา เคยไล่เคยBmด่าด่าอ้ายเป็นEmคนบ่ดี

ปากCร้ายแต่ใจนี้ตี้ น้องเว้าอิหลีD B7 มันยังฮักอ้Emายอยู่

ซ้ำ ( * , * )


ขอให้Cถอนคำเว้าเฮาเDลิกกันสา แล้วให้Bmอ้ายกลับมาฮักEmกันคือเก่า

ขอให้Cถือว่าเป็นคำเว้าD  B..  ของคนกำลังEmสิตาย

Outro : / Em D C / D / Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง คำขอของคนสิตาย - นะนุ่น

คำร้อง/ทำนอง : ตาร์ฅน บ.ดอน
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา

น้องสิบ่งี่เง่า สิบ่เอาแต่ใจ
สิบ่โทรจิกอ้ายตอนอ้ายอยู่กับหมู่
เฮ็ดจังได๋กะได้ให้อ้ายอยู่ อยู่ฮักน้องคือเก่า..

เป็นคำขอ คำขอของคนสิตาย
ตอนน้องฮู้ว่าอ้ายสิไปกับเขา
ความเหงาเข้ามาแทรกใจ
เกือบสิตายย้อนโรคซึมเศร้า
หัวใจมันเป็นเหง้าเหงา
ตอนอ้ายมาเว้า ว่าให้เฮาเลิกกันสา

ใจสั่นเฮ็ดอิหยังบ่ถืก
ป่านว่าถืกเอามีดมากรีดหน้า
อาการปานคนเป็นบ้า กลั่นน้ำตาบ่ไหว..

* น้องสิบ่งี่เง่า สิบ่เอาแต่ใจ
   สิบ่โทรจิกอ้ายตอนอ้ายอยู่กับหมู่
   เฮ็ดจังได๋กะได้ให้อ้ายอยู่ ฮักน้องคือเก่า
   ขอให้ถอนคำเว้าเฮาเลิกกันสา
   แล้วให้อ้ายกลับมาฮักกันคือเก่า
   ขอให้ถือว่าเป็นคำเว้า ของคนสิตาย

ยอมรับว่าเคยปากหมา
เคยไล่เคยด่าด่าอ้ายเป็นคนบ่ดี
ปากร้ายแต่ใจนี้ตี้ น้องเว้าอิหลี มันยังฮักอ้ายอยู่

ซ้ำ ( * , * )

ขอให้ถอนคำเว้าเฮาเลิกกันสา
แล้วให้อ้ายกลับมาฮักกันคือเก่า
ขอให้ถือว่าเป็นคำเว้า.. ของคนกำลังสิตาย