คอร์ดเพลง กลัว - Scrubb

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G7
1


คอร์ดเพลง กลัว - Scrubb    [Print]
การเข้าชม : 4586 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Amนบางเวลาที่เธอนั้นEmยิ้มเป็นสุข Fฉันแอบเก็บความหCวังไว้

Amผื่อในวันนึงที่เธอนั้นพEmร้อมเข้าใจ FฉันอยGากอธิCบาย

Amวามทรงจำดีๆที่Emฉันมีอยู่ Fล้วนมีเธอโอบCกอดไว้

Amต่ความเป็นจริงที่ฉันไม่พEmร้อมจะไป เFริ่มสิ่งใGหม่กับเธC  C7


* ก็เป็นเพราะกFลัวไม่เป็นเหมือนวัEmนก่อน กDmลัวไม่เป็นอย่างCใจหวัง

   เFก็บส่วนลึกของEmใจไว้ห่าง ไDmม่คู่ควรกับใคG  G7


** มัAmนคงจะดีที่เราก็Emยังได้เจอ แFลกเปลี่ยนผ่านความCห่วงใย

     ส่Amวนใจตัวเองก็ยังไม่เEmคยเข้าใจ เFริ่มอะGไรไม่เCป็น

Instru : / Am / Em / F / C /
             / Am / Em / F / G / G /  Dmแค่ให้ฉัน Em เก็บเธอไว้ Dm อบอุ่นข้างCในอย่างนั้น (ปับปั๊บปา)

  Dmเก็บรอยยิ้ม Em ความสดใส F อยู่ให้นานเท่าGนาน


* ก็เป็นเพราะกFลัวไม่เป็นเหมือนวัEmนก่อน กDmลัวไม่เป็นอย่างCใจหวัง

   เFก็บส่วนลึกของEmใจไว้ห่าง ไDmม่คู่ควรกับใคG  G7


** มัAmนคงจะดีที่เราก็Emยังได้เจอ แFลกเปลี่ยนผ่านความCห่วงใย

     ส่Amวนใจตัวเองก็ยังไม่เEmคยเข้าใจ เFริ่มอะGไรไม่เCป็น

     ส่Amวนใจตัวเองก็ยังไม่เEmคยเข้าใจ เFริ่มอะGไรไม่เป็น

Outro : / Am / Em / F / C /
            / Am / Em / F / G /
            / Am / Em / F / C /
            / Am / Em / F / G / (fade out..)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง กลัว - Scrubb

ในบางเวลาที่เธอนั้นยิ้มเป็นสุข
ฉันแอบเก็บความหวังไว้
เผื่อในวันนึงที่เธอนั้นพร้อมเข้าใจ
ฉันอยากอธิบาย
ความทรงจำดีๆที่ฉันมีอยู่
ล้วนมีเธอโอบกอดไว้
แต่ความเป็นจริงที่ฉันไม่พร้อมจะไป
เริ่มสิ่งใหม่กับเธอ

* ก็เป็นเพราะกลัวไม่เป็นเหมือนวันก่อน
   กลัวไม่เป็นอย่างใจหวัง
   เก็บส่วนลึกของใจไว้ห่าง ไม่คู่ควรกับใคร

** มันคงจะดีที่เราก็ยังได้เจอ
     แลกเปลี่ยนผ่านความห่วงใย
     ส่วนใจตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าใจ
     เริ่มอะไรไม่เป็น

แค่ให้ฉัน เก็บเธอไว้
อบอุ่นข้างในอย่างนั้น (ปับปั๊บปา)
เก็บรอยยิ้ม ความสดใส อยู่ให้นานเท่านาน

* ก็เป็นเพราะกลัวไม่เป็นเหมือนวันก่อน
   กลัวไม่เป็นอย่างใจหวัง
   เก็บส่วนลึกของใจไว้ห่าง ไม่คู่ควรกับใคร

** มันคงจะดีที่เราก็ยังได้เจอ
     แลกเปลี่ยนผ่านความห่วงใย
     ส่วนใจตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าใจ
     เริ่มอะไรไม่เป็น
     ส่วนใจตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าใจ
     เริ่มอะไรไม่เป็น