คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) - Gx2

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Bb
1


คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) - Gx2    [Print]
การเข้าชม : 96437 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / F / C / Dm / Bb / (2 Times)


เจ้าให้มันทั้งFใจ ทั้งที่ก็Cฮู้ว่าเจ้านั้นต้องมีDmน้ำตา

มื้อใดเจ้าBbเจ็บ อยากให้เจ้านั้นหันกFลับมา

เพราะว่าเCขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสีDmยใจ ฮือBbฮือ..


* มาฮักกับFอ้ายคนนี้ จะบ่เCฮ็ดให้เสียใจ

   จะฮักDmษาไว้เเบบนี้ และจะBbฮักเจ้าเรื่อยไป

   ขอสัญFญา จะบ่เCฮ็ดให้เจ็บ คือกะDmคนเก่า ฟังเอาBbไว้..


** ใส่ใจได้เเต่Fมอง ใส่มองได้ทั้งปCลา

     ใส่ใจอ้ายนิหDmนา สิพาไปกินแกงหBbน่อไม้

     สิพาไปเหล่คFวาย และขี่รถไถ่Cนา

     และอ้ายขอสัญDmญา ว่าจะมีเพียงเเต่Bbน้องนะ

     ถ้าเจ้านั้นFฮักกัน


อ้ายขอสัญCญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำDmตา

จะบ่เBbฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านFมา

จะCมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเDmลย อBbยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน

Instru : / F / C / Dm / Bb / (2 Times)

(หันมาเเนมกัน)


หลงFฮัก คนบ่มีCใจ เจ้าฮักDmไปกะเสียใจคือเBbก่า

หลงFฮัก คนที่เขาบ่หัวCซา เจ้ามีน้ำDmตาเขาก็บ่สนBbใจ

กะมีเเต่Fอ้ายนิล่ะ ที่คอยเอาใจ Cอ้ายนิล่ะ ที่คอยเทคเเคร์

เจ้าDmทุกอย่าง เเละBbก่อบ่เคยจะห่างไกล

Fห้เจ้านั้นต้องเหงาใจ คอยปCลอบเวลาเจ้าเสียใDm  Bbจ..


เพียงอยากให้Fลืมเขาคนๆนั้น คนที่เCฮ็ดให้เจ้าเจ็บซ้ำ

อยากให้Dmลืมเรื่องในวันนั้น ที่เฮ็ดใBbห้เจ้ามีน้ำตา

ถ้าFคบกับอ้าย ขอสัญCญา จะบ่เฮ็ดให้เจ้าเDmสียใจ ฮือBbฮือ..


* มาฮักกับFอ้ายคนนี้ จะบ่เCฮ็ดให้เสียใจ

   จะฮักDmษาไว้เเบบนี้ และจะBbฮักเจ้าเรื่อยไป

   ขอสัญFญา จะบ่เCฮ็ดให้เจ็บ คือกะDmคนเก่า ฟังเอาBbไว้..


** ใส่ใจได้เเต่Fมอง ใส่มองได้ทั้งปCลา

     ใส่ใจอ้ายนิหDmนา สิพาไปกินแกงหBbน่อไม้

     สิพาไปเลี้ยงคFวาย และขี่รถไถ่Cนา

     และอ้ายขอสัญDmญา ว่าจะมีเพียงเเต่Bbน้องนะ

     ถ้าเจ้านั้นFฮักกัน


อ้ายขอสัญCญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำDmตา

จะบ่เBbฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านFมา

จะCมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเDmลย อBbยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน


** ใส่ใจได้เเต่Fมอง ใส่มองได้ทั้งปCลา

     ใส่ใจอ้ายนิหDmนา สิพาไปกินแกงหBbน่อไม้

     สิพาไปเหล่คFวาย และขี่รถไถ่Cนา

     และอ้ายขอสัญDmญา ว่าจะมีเพียงเเต่Bbน้องนะ

     ถ้าเจ้านั้นFฮักกัน


อ้ายขอสัญCญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำDmตา

จะบ่เBbฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านFมา

จะCมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเDmลย อBbยากให้เจ้านั้นหันมาแนFมกัน..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) - Gx2

เนื้อร้อง : Gx2, T'jame uno
ทำนอง : T'Jame uno

เจ้าให้มันทั้งใจ ทั้งที่ก็ฮู้ว่าเจ้านั้นต้องมีน้ำตา
มื้อใดเจ้าเจ็บ อยากให้เจ้านั้นหันกลับมา
เพราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจ ฮือฮือ..

* มาฮักกับอ้ายคนนี้ จะบ่เฮ็ดให้เสียใจ
   จะฮักษาไว้เเบบนี้ และจะฮักเจ้าเรื่อยไป
   ขอสัญญา จะบ่เฮ็ดให้เจ็บ
   คือกะคนเก่า ฟังเอาไว้..

** ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
     ใส่ใจอ้ายนิหนา สิพาไปกินแกงหน่อไม้
     สิพาไปเหล่ควาย และขี่รถไถ่นา
     และอ้ายขอสัญญา ว่าจะมีเพียงเเต่น้องนะ
     ถ้าเจ้านั้นฮักกัน

อ้ายขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน
(หันมาเเนมกัน)

หลงฮัก คนบ่มีใจ เจ้าฮักไปกะเสียใจคือเก่า
หลงฮัก คนที่เขาบ่หัวซา เจ้ามีน้ำตาเขาก็บ่สนใจ
กะมีเเต่อ้ายนิล่ะ ที่คอยเอาใจ
อ้ายนิล่ะ ที่คอยเทคเเคร์
เจ้าทุกอย่าง เเละก่อบ่เคยจะห่างไกล
ให้เจ้านั้นต้องเหงาใจ
คอยปลอบเวลาเจ้าเสียใจ..

เพียงอยากให้ลืมเขาคนๆนั้น
คนที่เฮ็ดให้เจ้าเจ็บซ้ำ
อยากให้ลืมเรื่องในวันนั้น ที่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
ถ้าคบกับอ้าย ขอสัญญา
จะบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ ฮือฮือ..

* มาฮักกับอ้ายคนนี้ จะบ่เฮ็ดให้เสียใจ
   จะฮักษาไว้เเบบนี้ และจะฮักเจ้าเรื่อยไป
   ขอสัญญา จะบ่เฮ็ดให้เจ็บ
   คือกะคนเก่า ฟังเอาไว้..

** ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
     ใส่ใจอ้ายนิหนา สิพาไปกินแกงหน่อไม้
     สิพาไปเลี้ยงควาย และขี่รถไถ่นา
     และอ้ายขอสัญญา ว่าจะมีเพียงเเต่น้องนะ
     ถ้าเจ้านั้นฮักกัน

อ้ายขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน

** ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
     ใส่ใจอ้ายนิหนา สิพาไปกินแกงหน่อไม้
     สิพาไปเหล่ควาย และขี่รถไถ่นา
     และอ้ายขอสัญญา ว่าจะมีเพียงเเต่น้องนะ
     ถ้าเจ้านั้นฮักกัน

อ้ายขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน..