คอร์ดเพลง เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่) - น้องปลื้ม 5 G

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด B
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่) - น้องปลื้ม 5 G    [Print]
การเข้าชม : 112351 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / D / Em / Em D / Em /
           / Em / D / Em / D / Em /ข่Emอยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโDตจริง ข่อยฮู้ทุCกสิ่งยกเDว้นฮู้จักคEmวาม

ข่Emอยเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักDลวง ข่อยบ่ได้ป่วC  Dง  แค่ข่อยบ่เEmต็ม

Gมื้อนี้ฮู้สึกว่า ขี้ค้านDนอนเว็น ฮู้สึกตื่นเCต้น ได้DออกไปหาแEmนวกิน

Gท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีDฝนริน ได้ออกหากินC  D  ท้องถิ่นบ้านEmนา


* ก้าวขาออกCมา สิ่งที่ตามDหา กะพ้อแBล้ว..


** สูนั่นฮูแEmง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่

    สู่นั้นฮู้แDง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่

    สูนั่นฮูแCง่ ฮูแDง่ ฮูบักใEmหญ่..

    นั่นขวย กิ๊โEmปม โอฮะโอ โอฮะโอ โอฮะโอ

    นั่นขวยกิ๊โป่ม โอฮะโอ โอฮะโอ โอฮะโอ

    นั่นขวยกิ๊โDปม ขวยบักใหญ่ใEmหญ่ ขวยกิ๊โDป่ม ขวยกิ๊โCป่ม DขวยบักใEmหญ่

    นั่นขวยกุ๊ดEmจี่ ขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่ อยู่ในขี่ของงัวและควาย

    ให้พวกเฮาส่อยกัน ตั้งAmใจ ขุดเอาDไปเฮ็ดแนวEmกินแลง


*** หาเลาะท่Cง ไปเลาะท่Dง ไปหาเลาะท่Emง ไปเลาะท่ง

      ไปหาเล่ะท่Cง ไปเลาะท่Dง ไปหาเลาะท่Emง ไปเลาะท่ง

      ไปหาเลาะท่Cง ไปหาเลาะท่Dง ไปหาเEmลาะท่ง

Instru : / Em / (7 Times)
             / C D / Em G / C D / G /
             / C / G / Am D / Em /


ซ้ำ ( * , ** , ** , *** )

Outro : / Em / (7 Times)
            / C D / Em / G / Bm /
            / Em / D / C D / Em / Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่) - น้องปลื้ม 5 G

เรียบเรียง : บุญหลง คอปเตอร์ไฟต์
คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช

ข่อยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตจริง
ข่อยฮู้ทุกสิ่งยกเว้นฮู้จักความ
ข่อยเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักลวง
ข่อยบ่ได้ป่วง แค่ข่อยบ่เต็ม

มื้อนี้ฮู้สึกว่าขี้ค้านนอนเว็น
ฮู้สึกตื่นเต้น ได้ออกไปหาแนวกิน
ท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนริน
ได้ออกหากิน ท้องถิ่นบ้านนา

* ก้าวขาออกมา สิ่งที่ตามหา กะพ้อแล้ว..

** สูนั่นฮูแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่
    สู่นั้นฮู้แง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่
    สูนั่นฮูแง่ ฮูแง่ ฮูบักใหญ่..
    นั่นขวย กิ๊โปม โอฮะโอ โอฮะโอ โอฮะโอ
    นั่นขวยกิ๊โป่ม โอฮะโอ โอฮะโอ โอฮะโอ
    นั่นขวยกิ๊โปม ขวยบักใหญ่ใหญ่
    ขวยกิ๊โป่ม ขวยกิ๊โป่ม ขวยบักใหญ่
    นั่นขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่
    อยู่ในขี่ของงัวและควาย
    ให้พวกเฮาส่อยกัน ตั้งใจ
    ขุดเอาไปเฮ็ดแนวกินแลง

*** หาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง
      ไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง
      ไปหาเล่ะท่ง ไปเลาะท่ง
      ไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง
      ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง

ซ้ำ ( * , ** , ** , *** )