คอร์ดเพลง สบายดีหรือ - NUM KALA (หนุ่มกะลา)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด Cmaj7
1


คอร์ดเพลง สบายดีหรือ - NUM KALA (หนุ่มกะลา)    [Print]
การเข้าชม : 29030 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

ก็ไม่ได้เCจอได้คุยตั้งนาน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจำได้หรือเปFล่า

หากฉัEmนเข้าไปทักทาDm  G

C ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่างF

 แต่ฉัEmนไม่เคยจะลืDmม สักวัG


* จนวันFนี้ ได้พบเEmจอเธออีกคDm  Gรั้ง

   จะด้วยความบังเFอิญ หรือเพราะอะไEmรก็ตาม แต่ใDmจฉันมันสั่นไGหว


** เพราะอยากเข้าไปCทัก เธอจะคุEmยกับฉันอยู่ไAmหม

    หรือว่าเGmธอจะไม่สนใFจ ทำเหมือนEmไม่รู้จัก และDmฉันก็ยังหวั่นGใจ

    แต่อยากเข้าไปCทัก ขอแค่คุEmยกับเธออีกคAmรั้ง

    และได้ถามเGmธอด้วยคำCๆนั้Fน เธอEmคงเข้าใจ

    เDmธอนั้นเป็นอย่างไGร สบายดีห( C )รือ


C ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง Cmaj7  ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าง

F และฉัEmนไม่เคยจะลืDmม สักGวัน

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / F / Cmaj7 / F / Cmaj7 /
             / F / Cmaj7 / F / G /อยากเข้าไปCทัก เธอจะคุEmยกับฉันบ้างไAmหม หรือว่าเGmธอจะเดินหายไป

F ทำเป็นไEmม่รู้จัก และDmฉันก็ยังหวั่นใG

แต่ก็อยากเข้าไปCทัก ขอแค่คุEmยกับเธออีกคAmรั้ง

และได้ถามเGmธอด้วยคำCๆนั้Fน เธอEmคงเข้าใจ

Dmธอนั้นเป็นอย่างไGร สบายดีหรืC  Dm  Em  C

Fธอนั้นเป็นอย่างไGร สบายดีหรืCอ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง สบายดีหรือ - NUM KALA (หนุ่มกะลา)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ณพสิน แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร

ก็ไม่ได้เจอได้คุยตั้งนาน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจำได้หรือเปล่า
หากฉันเข้าไปทักทาย
ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง
ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าง
แต่ฉันไม่เคยจะลืม สักวัน

* จนวันนี้ ได้พบเจอเธออีกครั้ง
   จะด้วยความบังเอิญ หรือเพราะอะไรก็ตาม
   แต่ใจฉันมันสั่นไหว

** เพราะอยากเข้าไปทัก เธอจะคุยกับฉันอยู่ไหม
    หรือว่าเธอจะไม่สนใจ
    ทำเหมือนไม่รู้จัก และฉันก็ยังหวั่นใจ
    แต่อยากเข้าไปทัก ขอแค่คุยกับเธออีกครั้ง
    และได้ถามเธอด้วยคำๆนั้น เธอคงเข้าใจ
    เธอนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือ

ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง
ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าง
และฉันไม่เคยจะลืม สักวัน

ซ้ำ ( * , ** )

อยากเข้าไปทัก เธอจะคุยกับฉันบ้างไหม
หรือว่าเธอจะเดินหายไป
ทำเป็นไม่รู้จัก และฉันก็ยังหวั่นใจ
แต่ก็อยากเข้าไปทัก ขอแค่คุยกับเธออีกครั้ง
และได้ถามเธอด้วยคำๆนั้น เธอคงเข้าใจ
เธอนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือ
เธอนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือ..