คอร์ดเพลง ลืมคาว - เนม สุรพงศ์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1


คอร์ดเพลง ลืมคาว - เนม สุรพงศ์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 77234 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A / E / F#m / D /


โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ Aโอ.. โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ Eโอ..

โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ F#mโอ.. โอ โห๊ะ โอ โอ โฮ๊ะ โDอ..E ฮือ..


 ลืF#mมอ้ายลืมบ่ได้ดอก Eลบจั่งได๋กะบ่ออก คDวามทรงจำ เรื่องเEธอ

 เF#mพ้อยังเพ้ออยู่ตลอด Eบางมื้อยังเผลอคิดฮอด

 Dคิดฮอดฮอยกอด ขEองเธอ..


* ภาพเฮาหย่างจับF#mมือ นับวันมันเลือนC#mราง

   พยายามทุกอDย่าง เพื่อให้ลืมทุกเEรื่องราว..


** แต่บางเทื่อกะAลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่Eฮักกัน

     ลืมว่าความสัมพัF#mนธ์ สองเฮา บ่Dคือเก่า

     แต่บางเทื่อกะAลืมคาว ทักแชทไปEถามข่าว

     หอบใจเทF#mาๆ กับหน้าด้านๆ ไปDพบเจอ

     ขอโทษที่อ้ายAลืมคาว หลุดปากบอกEฮักเธอ

     ทุกเวลาที่F#mเจอ ใจยังเผลอหDย่ามเก่า..

     E ขอโทษอิหลี ที่Aคิดฮอด..E


A แจ้งเตือนในเฟซบุ๊ค ยังตอกย้ำความในEใจ

รูปคู่ของสองเฮา ยังเก็บไว้หมดทุกF#mใบ

ทั้งฮอยยิ้มและแววตา โอ้ยเนาะสิลืมได้จั่งไDด๋

กะตั้งใจไว้ว่าสิลบ แต่จุดจบ Aคือบ่ไหว..โEอ้ย..


* ภาพเฮาหย่างจับF#mมือ นับวันมันเลือนC#mราง

   พยายามทุกอDย่าง เพื่อให้ลืมทุกเEรื่องราว..


** แต่บางเทื่อกะAลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่Eฮักกัน

     ลืมว่าความสัมพัF#mนธ์ สองเฮา บ่Dคือเก่า

     แต่บางเทื่อกะAลืมคาว ทักแชทไปEถามข่าว

     หอบใจเทF#mาๆ กับหน้าด้านๆ ไปDพบเจอ

     ขอโทษที่อ้ายAลืมคาว หลุดปากบอกEฮักเธอ

     ทุกเวลาที่F#mเจอ ใจยังเผลอหDย่ามเก่า..

     E ขอโทษอิหลี ที่Aคิดฮอด..E

Instru : / A / C#m / D / E /
             / F#m / C#m / D / E /* ภาพเฮาหย่างจับF#mมือ นับวันมันเลือนC#mราง

   พยายามทุกอDย่าง เพื่อให้ลืมทุกเEรื่องราว..


** ห่าลางเทื่อกะAลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่Eฮักกัน

     ลืมว่าความสัมพัF#mนธ์ สองเฮา บ่Dคือเก่า

     ห่าลางเทื่อกะAลืมคาว กดเบอร์โทรEถามข่าว

     หอบใจเทF#mาๆ กับหน้าด้านๆ ไปDพบเจอ

     ขอโทษที่อ้ายAลืมคาว หลุดปากบอกEฮักเธอ

     ทุกเวลาที่F#mเจอ ใจยังเผลอหDย่ามเก่า..

     E ขอโทษอิหลี ที่Aคิดฮอด..E

Outro : / A / E / F#m / D / A /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ลืมคาว - เนม สุรพงศ์

คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา

โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ.. โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ..
โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ.. โอ โห๊ะ โอ.. โอ โฮ๊ะ โอ..

ลืมอ้ายลืมบ่ได้ดอก ลบจั่งได๋กะบ่ออก
ความทรงจำ เรื่องเธอ
เพ้อยังเพ้ออยู่ตลอด บางมื้อยังเผลอคิดฮอด
คิดฮอดฮอยกอด ของเธอ

* ภาพเฮาหย่างจับมือ นับวันมันเลือนราง
   พยายามทุกอย่าง เพื่อให้ลืมทุกเรื่องราว

** แต่บางเทื่อกะลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักกัน
     ลืมว่าความสัมพันธ์ สองเฮา บ่คือเก่า
     แต่บางเทื่อกะลืมคาว ทักแชทไปถามข่าว
     หอบใจเทาๆ กับหน้าด้านๆ ไปพบเจอ
     ขอโทษที่อ้ายลืมคาว หลุดปากบอกฮักเธอ
     ทุกเวลาที่เจอ ใจยังเผลอหย่ามเก่า
     ขอโทษอิหลี ที่คิดฮอด

แจ้งเตือนในเฟซบุ๊ค ยังตอกย้ำความในใจ
รูปคู่ของสองเฮา ยังเก็บไว้หมดทุกใบ
ทั้งฮอยยิ้มและแววตา โอ้ยเนาะสิลืมได้จั่งได๋
กะตั้งใจไว้ว่าสิลบ แต่จุดจบ คือบ่ไหว..โอ้ย..

* ภาพเฮาหย่างจับมือ นับวันมันเลือนราง
   พยายามทุกอย่าง เพื่อให้ลืมทุกเรื่องราว

** แต่บางเทื่อกะลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักกัน
     ลืมว่าความสัมพันธ์ สองเฮา บ่คือเก่า
     แต่บางเทื่อกะลืมคาว ทักแชทไปถามข่าว
     หอบใจเทาๆ กับหน้าด้านๆ ไปพบเจอ
     ขอโทษที่อ้ายลืมคาว หลุดปากบอกฮักเธอ
     ทุกเวลาที่เจอ ใจยังเผลอหย่ามเก่า
     ขอโทษอิหลี ที่คิดฮอด

[ Music ]

* ภาพเฮาหย่างจับมือ นับวันมันเลือนราง
   พยายามทุกอย่าง เพื่อให้ลืมทุกเรื่องราว..

** ห่าลางเทื่อกะลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักกัน
     ลืมว่าความสัมพันธ์ สองเฮา บ่คือเก่า
     ห่าลางเทื่อกะลืมคาว กดเบอร์โทรถามข่าว
     หอบใจเทาๆ กับหน้าด้านๆ ไปพบเจอ
     ขอโทษที่อ้ายลืมคาว หลุดปากบอกฮักเธอ
     ทุกเวลาที่เจอ ใจยังเผลอหย่ามเก่า
     ขอโทษอิหลี ที่คิดฮอด..