คอร์ดเพลง ดอกไม้ในใจฉัน - Warin (วาริน)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง ดอกไม้ในใจฉัน - Warin (วาริน)    [Print]
การเข้าชม : 72610 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / G/B / Am / G/B / (2 Times)


C สายลมโบกพัดโG/Bชยมา ย้ำเAmตือนหัวใจได้ผ่อนคGลาย

C แสงแดดสะท้อG/Bนลงมา สายAmน้ำกลายเป็นสีGทอง

C เหมือนกับฉันที่G/Bรู้สึก กับเAmธอ.. อยู่อย่างGนั้น

C  ลา ลา ลา ลG/B  Am  Gา..


*C ช่างสวยGงาม ไม่เลือนลAmาง และไม่Gลบไม่เลือนจางหาย

  C ดั่งดอกไG/Bม้ อยู่ในใจAmฉัน อยู่ในGนั้น พัดปลิวไสว

  C อยู่ในใจฉัG/Bน อยู่ในAmนั้น ไม่ต้องไปไGหน

  C ไม่มีอะไG/Bรมาทำร้ายเAmธอได้ ให้เGธอยังงดงามต่อไป


C แม้ว่าท้องG/Bฟ้า มืดสลAmายหายไป แต่Gใจฉัน

 มีแต่เCธอ มีแต่เG/Bธอ มีแต่เAmธอ...G

C ลา ลา ลา ลG/B  Am  G


*C ช่างสวยGงาม ไม่เลือนลAmาง และไม่Gลบไม่เลือนจากใจ

  C ดั่งดอกไG/Bม้ อยู่ข้างในนั้Amน ในใจGฉัน พัดปลิวไสว

  C อยู่ในใจฉัG/Bน อยู่ในAmนั้น ไม่ต้องไปไGหน

  C ไม่มีอะไG/Bรมาทำร้ายเAmธอได้ ให้เGธอยังงดงามต่อไป


C โอ้เจ้าดอกไG/Bม้ เจ้าเบ่งบAmาน งดงามกว่าใGคร

C ลา ลา ลา ลG/Bา ทำได้เพีAmยงจ้องมอง ไม่อาจเGก็บไว้..

C ลา ลา ลา ลG/Bา กลิ่นความหAmอมของเธอไม่Gจางหาย

อยู่ในCใจ อยู่ในG/Bใจ ลา ลา ลAmา ลา.G.  เจ้าดอกCไม้..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ดอกไม้ในใจฉัน - Warin (วาริน)

เนื้อร้อง/ทำนอง : Warin
เรียบเรียง : messy room

สายลมโบกพัดโชยมา
ย้ำเตือนหัวใจได้ผ่อนคลาย
แสงแดดสะท้อนลงมา สายน้ำกลายเป็นสีทอง
เหมือนกับฉันที่รู้สึก กับเธอ.. อยู่อย่างนั้น
ลา ลา ลา ลา..

* ช่างสวยงาม ไม่เลือนลาง
   และไม่ลบไม่เลือนจางหาย
   ดั่งดอกไม้ อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น พัดปลิวไสว
   อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น ไม่ต้องไปไหน
   ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้
   ให้เธอยังงดงามต่อไป

แม้ว่าท้องฟ้า มืดสลายหายไป แต่ใจฉัน
มีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ...
ลา ลา ลา ลา

* ช่างสวยงาม ไม่เลือนลาง
   และไม่ลบไม่เลือนจากใจ
   ดั่งดอกไม้ อยู่ข้างในนั้น ในใจฉัน พัดปลิวไสว
   อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น ไม่ต้องไปไหน
   ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้
   ให้เธอยังงดงามต่อไป

โอ้เจ้าดอกไม้ เจ้าเบ่งบาน งดงามกว่าใคร
ลา ลา ลา ลา
ทำได้เพียงจ้องมอง ไม่อาจเก็บไว้..
ลา ลา ลา ลา
กลิ่นความหอมของเธอไม่จางหาย
อยู่ในใจ อยู่ในใจ ลา ลา ลา ลา.. เจ้าดอกไม้..