คอร์ดเพลง ดวงใจ - PALMY (ปาล์มมี่)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1


คอร์ดเพลง ดวงใจ - PALMY (ปาล์มมี่)    [Print]
การเข้าชม : 15170 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em G / Em G /


เธอเปรียบGดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย

หวังว่าเEmธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี

ผู้เGป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญEmญาจะไม่ไปไหน

ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ..

Instru : / G / G / Em / Em /


โปรดGส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยCmaj7บอกรักฉันบ่อยๆ

วอนเธอจงอย่าEmจืดจาง ใจคงบางถ้าDขาดเธอ

หากแCม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ..


* เธอเปรียบGดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย

   หวังว่าเEmธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี

   ผู้เGป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญEmญาจะไม่ไปไหน

   ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ..

Instru : / G / G / Em / Em / (2 Times)


ดวงGใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างCmaj7สุดซึ้งเต็มดวงใจ

หากแม้นใครทำเธอหEmวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปDลี่ยนไป

ก็เCพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้..


* เธอเปรียบGดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย

   หวังว่าเEmธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี

   ผู้เGป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญEmญาจะไม่ไปไหน

   ขอเพียงเธอเข้ามา


Gมีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ

ใจดEmวงนี้ จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดี เธอทุกวัน

Gมีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ

ใจดEmวงนี้ จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดี เป็นฮันนี่ให้ทุกวัน

G  ..หวังว่าเEmธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี

G  ..ฉันสัญญEmาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงGใจ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ดวงใจ - PALMY (ปาล์มมี่)

เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ
ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ..

โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยๆ
วอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ
หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ..

* เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ
   ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย
   หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
   ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ
   ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
   ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ..

ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ
หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว
ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป
ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้..

* เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ
   ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย
   หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
   ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ
   ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
   ขอเพียงเธอเข้ามา

มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง
จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ
ใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
จะปรนนิบัติภักดี เธอทุกวัน

มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง
จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ
ใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
จะปรนนิบัติภักดี เป็นฮันนี่ให้ทุกวัน

..หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี
..ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ..

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑล,
             พีระนัต สุขสำราญ 
ทำนอง : ปาล์มมี่ 
เรียบเรียง : อธิราช ปิ่นทอง, อธิชนม์ ปิ่นทอง,
               กฤติธี แสงดี, ปาล์มมี่,
               ปณิธาน ตติยารัตน์
โปรดิวซ์ : ปาล์มมี่