คอร์ดเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์) - SUPER วาเลนไทน์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด D
1


คอร์ดเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์) - SUPER วาเลนไทน์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 65382 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / Am Em / Em Bm / Bm Em /
           / G Em / G D Em / ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

  Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น

 ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

  Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น


ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

Amชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

Amชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

Instru : / Em Bm / Bm Em /


* เจนGค่ะ..เจนค่ะ.. หนูชื่อเAmจน มากับDนุ่นและก็มากับโEmบว์

   นุ่นGค่ะ..นุ่นค่ะ.. หนูชื่อAmนุ่น มากับเDจนและก็มากับโEmบว์

   โบว์Gค่ะ..โบว์ค่ะ.. หนูชื่อโAmบว์ มากับDนุ่นและก็มากับเEmจน


** ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น

     ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น


*** ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

      ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

Instru : / Em Bm / Bm Em /


มารื่นเริงเทิงEmใจ มาหลงใหลดนตรี

 Amดีกว่าไปหลงทุกข์ อบายDมุขมันก็ไม่Emมี

ได้ยืดเส้นยืดสEmาย ยืดอวัยวะ อAmายุวัฒนะ สุขDภาพหน้าตาจะEmดี


ดิ้น ดิ๊น Emดิ้น.. เต้น เต๊น เต้น.. ไAmด้แข็งแรง ไม่เสียDตังค์ เต้นได้ฟEmรีๆ

เราทุกEmคน ซุปเปอร์วาเลนไทน์  Amขอฝากกาย ฝากDใจพวกเราวันEmนี้

Instru : / Em / Am D Em / (4 Times)


** ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น

     ลัล ลั้ล Emลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     Amมาม้า มาม้า.. Dมา มาออก มาเEmต้น


*** ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

      ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

      ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

      ซุปเปอร์วาเลนไEmทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เAmชิญร่วมใจ สDนุกกันทุกๆ Emคน

Outro : / Em Bm / Bm Em /
            / G Em / G D Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์) - SUPER วาเลนไทน์

ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น
ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน
ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

* เจนค่ะ..เจนค่ะ..
   หนูชื่อเจน มากับนุ่นและก็มากับโบว์
   นุ่นค่ะ..นุ่นค่ะ..
   หนูชื่อนุ่น มากับเจนและก็มากับโบว์
   โบว์ค่ะ..โบว์ค่ะ..
   หนูชื่อโบว์ มากับนุ่นและก็มากับเจน

** ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น
     ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

*** ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน
      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

มารื่นเริงเทิงใจ มาหลงใหลดนตรี
ดีกว่าไปหลงทุกข์ อบายมุขมันก็ไม่มี
ได้ยืดเส้นยืดสาย ยืดอวัยวะ
อายุวัฒนะ สุขภาพหน้าตาจะดี

ดิ้น ดิ๊น ดิ้น.. เต้น เต๊น เต้น..
ได้แข็งแรง ไม่เสียตังค์ เต้นได้ฟรีๆ
เราทุกคน ซุปเปอร์วาเลนไทน์
ขอฝากกาย ฝากใจพวกเราวันนี้
 
** ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น
     ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..
     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

*** ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน
      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน
      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน
      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์
      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน