คอร์ดเพลง ร่มสีเทา - วัชราวลี (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด B
1

คอร์ด G#m
4

คอร์ด C#m
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด Emaj7
1

คอร์ด E
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด Amaj7
1


คอร์ดเพลง ร่มสีเทา - วัชราวลี (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 64589 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A B / G#m C#m / F#m B / Emaj7 /
           / A B / G#m C#m / F#m / B /Eฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไG#mหน   ชF#mายที่เBขาเดินผ่านฉัEนเข้ามา

บอกกับAฉันขอร่มสักคัน แต่ว่าที่มือเG#mขา ก็มีหนึ่งC#mคัน  ก็แF#mปลกใจ

ท่ามกBลางหยดฝน โปรยปราย


Eขาก็ถามฉันว่าอยากสุขไG#mหม    ลF#mองหุบBร่มในมือสักEพักนึง

และเงยหAน้ามองวันเวลา มองหยดG#mน้ำ ที่มันกระC#mทบตา

ยังเF#mปียกอยู่ใช่ไหม หรือไม่Bมีฝน..


* บนท้องAฟ้าไม่มีอะBไรแน่นG#mอน ถ้ามองจากC#mตรงนี้

   เดี๋F#mยวก็มืด แล้วBก็ สว่าE  E7

   อาจจะมีAฝนก่อเป็นพาBยุ หรือG#mลมลอยปลิวอยู่C#mแค่นั้น

   สุขที่เF#mคยเดินทางตามหามานาน ไBม่ได้ไกลที่ไหน

   อยู่แAmaj7ค่นี้เอง.B.


Eยิ้มฉันยิ้มมากกว่าทุกคG#mรั้ง    สุF#mข ที่BฉันตามหามาแEสนนาน

อยู่ตรงAนี้ แค่เพียงเข้าใจ อย่าไปG#mยึด ถือมันและกC#mอดไว้

ก็แF#mค่ร่มเท่านั้น เท่าBนั้น..


* บนท้องAฟ้าไม่มีอะBไรแน่นG#mอน ถ้ามองจากC#mตรงนี้

   เดี๋F#mยวก็มืด แล้วBก็ สว่าE  E7

   อาจจะมีAฝนก่อเป็นพาBยุ หรือG#mลมลอยปลิวอยู่C#mแค่นั้น

   สุขที่เF#mคยเดินทางตามหามานาน ไBม่ได้ไกลที่ไหน

   อยู่แAmaj7ค่นี้เอง.B.


ฉัAนเห็นเธอถือBร่มผ่านมา เG#mต็มไปด้วยร่องรC#mอย และคราบน้ำตา

 ฉัF#mนได้เห็นแล้วBมันปวดใจ ไEม่ใช่เพียงแค่เธอที่ทุกข์

ฉัAนก็เป็นเหมือนเธอ เBธอได้ยินไหม

อยากG#mขอให้เธอลองโยนC#mร่มที่ถือเอาF#mไว้หนัก

โยนมันออกไBป..


* บนท้องAฟ้าไม่มีอะBไรแน่นG#mอน ถ้ามองจากC#mตรงนี้

   เดี๋F#mยวก็มืด แล้วBก็ สว่าE  E7

   อาจจะมีAฝนก่อเป็นพาBยุ หรือG#mลมลอยปลิวอยู่C#mแค่นั้น

   สุขที่เF#mคยเดินทางตามหามานาน ไBม่ได้ไกลที่ไหน

   อย่าไปF#mยึด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้ Bก็จะไม่เสียใจ

   ตลอดชีF#mวิต ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใคร

   จะBทุกข์ จะสุขแค่ไหน ก็อยู่Amaj7ที่จะมอง..B  E
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ร่มสีเทา - วัชราวลี

ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน
ชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามา
บอกกับฉันขอร่มสักคัน
แต่ว่าที่มือเขา ก็มีหนึ่งคัน ก็แปลกใจ
ท่ามกลางหยดฝน โปรยปราย

เขาก็ถามฉันว่าอยากสุขไหม
ลองหุบร่มในมือสักพักนึง
และเงยหน้ามองวันเวลา
มองหยดน้ำ ที่มันกระทบตา
ยังเปียกอยู่ใช่ไหม หรือไม่มีฝน..

* บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้
   เดี๋ยวก็มืด แล้วก็ สว่าง
   อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ
   หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น
   สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน
   ไม่ได้ไกลที่ไหน อยู่แค่นี้เอง..

ยิ้มฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้ง
สุข ที่ฉันตามหามาแสนนาน
อยู่ตรงนี้ แค่เพียงเข้าใจ
อย่าไปยึด ถือมันและกอดไว้
ก็แค่ร่มเท่านั้น เท่านั้น..

* บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้
   เดี๋ยวก็มืด แล้วก็ สว่าง
   อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ
   หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น
   สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน
   ไม่ได้ไกลที่ไหน อยู่แค่นี้เอง..

ฉันเห็นเธอถือร่มผ่านมา
เต็มไปด้วยร่องรอย และคราบน้ำตา
ฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจ ไม่ใช่เพียงแค่เธอที่ทุกข์
ฉันก็เป็นเหมือนเธอ เธอได้ยินไหม
อยากขอให้เธอลองโยนร่มที่ถือเอาไว้หนัก
โยนมันออกไป..

* บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้
   เดี๋ยวก็มืด แล้วก็ สว่าง
   อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ
   หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น
   สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน ไม่ได้ไกลที่ไหน
   อย่าไปยึด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้
   ก็จะไม่เสียใจ
   ตลอดชีวิต ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใคร
   จะทุกข์ จะสุขแค่ไหน ก็อยู่ที่จะมอง..