คอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป
25 Hoursคอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป
25 Hours
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ในวันที่เขาต้องไป - 25 Hours

ใน วันที่เขาต้องไป เธอว่าเธอไม่เหลือใคร..
ใน วันที่เขาต้องไป รู้ว่าเธอนั้นเสียใจ..

* ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร
   อยากให้เธอได้เข้า ใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่..

** ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน
    ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่
    ขอให้เธอได้รู้ ว่าทุกวัน ฉันจะยังอยู่..

[ Music ]

ใน วันที่เขาต้องไป ไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ (อยู่ข้างเธอทุกวัน)
ใน วันที่เขาต้องไป เธอจะยังเห็นฉันอยู่ (อยู่ข้างเธอเรื่อยไป)

* ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร
   อยากให้เธอได้เข้า ใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่..

** ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน
    ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ ว่าทุกวัน ฉันจะ..
    อยู่กับเธอได้ทุกเวลา
    ถ้าอยากได้ความหวังดีจากฉัน จะมีให้ทุกวัน..

[ Music ]

* ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร
   อยากให้เธอได้เข้า ใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่..

** ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน
    ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ ว่าทุกวัน ฉันจะ..

** ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่
    อยู่ตรงนี้ (และฉันจะยังคงรอเธออยู่)
    ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ ว่าทุกวัน ฉันจะ..
    อยู่กับเธอได้ทุกเวลา
    ถ้าอยากได้ความหวังดีจากฉัน จะมีให้ทุกวัน..