คอร์ดเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์คอร์ดเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์   (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศภกาญจน์
เรียบเรียง : HD สตูดิโอ โคกอิโด่ย2 สกล,
               บุ๊ค ศุภกาญจน์ ,วงBook

มองตากันก็พอเข้าใจ ว่าไม่มีฉันอยู่ข้างใน
ยังไง ยังไง เธอเองก็คงต้องไป
ฉันพอเข้าใจ พอเข้าใจ..

* เหตุผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไป
   จะอธิบายก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
   แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ..

** ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
    แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
    ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
    กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ  ฉันอยู่คนเดียว..

* เหตุผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไป
   จะอธิบายก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
   แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ..

** ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
    แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
    ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
    กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ  ฉันอยู่คนเดียว..

[ Music ]

** ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
    แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
    ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
    กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ โว้โฮ..

** แต่ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
    แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
    ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
    กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ โว้โฮ..
    ฉันอยู่คนเดียว..