คอร์ดเพลง ALWAYS SOMEWHERE
SCORPIONS (#คอร์ดง่ายๆ)คอร์ดเพลง ALWAYS SOMEWHERE
SCORPIONS (#คอร์ดง่ายๆ)
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ALWAYS SOMEWHERE

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ALWAYS SOMEWHERE - SCORPIONS

 Arrive at seven the place feels good
 No time to call you today
 Encores till eleven then Chinese food
 Back to the hotel again..

[ Music ]

 I call your number the line ain‘t free
 I‘d like to tell you come to me
 A night without you
 seems like a lost dream
 Love I can‘t tell you how I feel..

* Always somewhere
   miss you where I‘ve been
   I‘ll be back to love you again..
   Always somewhere
   miss you where I‘ve been
   I‘ll be back to love you again..

[ Music ]

 Another morning another place
 The only day off is far away
 But every city has seen me in the end
 And brings me to you again..

* Always somewhere
   miss you where I‘ve been
   I‘ll be back to love you again..
   Always somewhere
   miss you where I‘ve been
   I‘ll be back to love you again..