คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้ - เสือ ธนพล

เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้ - เสือ ธนพล   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 3804 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ชีวิตหนี้ - เสือ ธนพล

แบกชีวิต พอเกิดมาก็เป็นหนี้
อยู่อย่างนี้ ทำอย่างไรก็ไม่พ้น
อยากจะมี เงินไม่พอ ต้องขอผ่อน
หากเดือดร้อน ก็จะยอมสู้อดทน..

* ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
   พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน
   หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น.. กัน.. ไป..
   ชีวิตนี้ ใช่หนี้อย่างเดียว..

[ Music ]

เมื่อรายรับ มันไม่พอรับรายจ่าย
ต้องกินต้องใช้ ทำอย่างไรก็กู้เขา
ไม่ใช่เศรษฐี นามสกุลไม่เป็นข่าว
แค่คนเดินเท้า คนอย่างเราก็ต้องทน..

* ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
   พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน
   หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น.. กัน.. ไป..
   ชีวิตนี้ ใช่หนี้อย่างเดียว..

* ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
   พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน
   หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น.. กัน.. ไป..
   ชีวิตนี้ ใช่หนี้อย่างเดียว..

* ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
   พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน
   หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น.. กัน.. ไป..
   ชีวิตนี้ ใช่หนี้อย่างเดียว..

* ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
   พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน
   หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น.. กัน.. ไป..
   ชีวิตนี้ ใช่หนี้อย่างเดียว..