คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร
การเข้าชม 573,096 ครั้ง


ตารางคอร์ดกีตาร์
คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร


C
XOO1123
Am
XOO1123
Dm
XXO1123
G
OOO1123
Em
OOOO123
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ - จรัล มโนเพ็ชร


ข้าเจ้าเป๋นสาวเจียงใหม่
แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว
มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน

ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ
อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน
อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน
อ้ายคำอ้ายมูล อ้ายสมอ้ายดี

* เปิ้นบอกว่าจะมาขอ
   ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋
   ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะลี
   อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย

** ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว
     จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
     ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย 
     ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย

[ Music ]

* เปิ้นบอกว่าจะมาขอ
   ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋
   ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะลี
   อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย

** ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว
     จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
     ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย 
     ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย